Vážený výtvarníku,
otevíráme již čtvrtý ročník neformální výtvarné soutěže Malé Berounále a rádi bychom vám nabídli účast v něm. Jsme rádi, že se nám v uplynulých třech ročnících podařilo vzbudit zájem poměrně širokého okruhu výtvarníků i veřejnosti a nadále chceme oslovovat více umělců, než čítá berounský region.
I letos chceme zdůraznit, že smyslem vzniku celé akce je podpoření dialogu mezi umělcem a příchozím divákem. Věříme, že každý jedinec je nadán schopností vnímat umělecké dílo na základě svých citů a prožitků vlastním osobitým způsobem, a to i bez předchozích poučených výkladů, kudy se umění ubírá. Chceme diváky více vtáhnout do děje, chceme, aby vyjádřili vlastní názor a postoj, zkrátka aby s uměním komunikovali, ne jen pasivně přihlíželi.
A právě proto je naše soutěž otevřená a neformální. Přijímáme práce od všech, kteří se chtějí zúčastnit. Od profesionálních akademiků po takzvané „nedělní malíře“. Díla nehodnotí odborná komise, ale právě příchozí diváci. Vítězství pak není prestižním oceněním umělce a uznáním jeho kvalit akademickou obcí, ale faktem, že jeho dílo oslovuje a obohacuje mnoho diváků.

Téma letošního ročníku: SEN

Podmínky soutěže:
Forma: malba, kresba, grafika, plastika (o rozumných rozměrech).
Díla prvních třiceti přihlášených soutěžících, starších osmnácti let, budou přijímána do poloviny února 2008. Naposledy pak v Městské galerii Beroun ve středu 20. února.
Výstava v Městské galerii v Berouně bude zahájena vernisáží ve středu 12. 3. 2008 od 17 hodin a potrvá do 4. 4. 2008. Po dobu trvání budou příchozí návštěvníci svými hlasy (vhozením kuličky do nádoby pod prací) rozhodovat o vítězi.
Vyhlášení výsledků: 4. 4., 17 h.
Vítěz získá do ročního držení putovní plastiku a jeho jméno bude vyryto na její podstavec.

Přihlášky na adrese: Jana a Marek Kubáskovi, Hradní 77, Tetín, 26601, 607 646 679 nebo 225 975 166 či e–mailem: kubasek@deniksport.cz