Představili se tehdy žáci ze tříd učitelů Taťany Bočkové, Bedřicha Šmardy, Josefa Štěpánka, Petra Tichého, Jana Lstibůrka, Vojty Hubingera, Milana Zeleného, Camilo Callera, Radka Havlíčka a Petra Harmáčka. Petr Tichý v roli moderátora navázal tradičně milý kontakt s publikem a v příjemné atmosféře vystoupily více než tři desítky účinkujících - od těch nejmenších dětí až po muzikanty a zpěváky, kteří mají na svém kontě už nejeden umělecký úspěch.

Ze všech přímo sálala radost z hudby, kterou se během koncertu podařilo přenést i na početné publikum. To ocenilo každé vystoupení dlouhotrvajícím potleskem.