Práce s lidmi se prolíná celým jejím životem, v posledních letech působí v nemocnici na pozici sociální pracovnice. Kdo ji zná, a znají ji stovky pacientů z okolí Hořovicka a Berounska, ví, že jde především o velmi vlídnou a empatickou ženu, která dokáže s každým promluvit o jeho trápeních.

Působíte v hořovické nemocnici pro někoho neuvěřitelných čtyřicet let...
Na chirurgické oddělení jsem nastoupila hned po maturitě v roce 1975. Toto oddělení mne velmi přitahovalo a práci zde jsem si brzo oblíbila. Pracovala jsem tu s tříletou přestávkou na mateřskou dovolenou pětatřicet let. Vždy mi vyhovoval třísměnný provoz oddělení, dobrý pracovní kolektiv a vysoké pracovní nasazení. Dělala jsem tuhle práci moc ráda, a i když za ta léta přišly nějaké nabídky na změnu, nikdy jsem nedokázala odejít jinam. Připadalo mi, že sem prostě patřím.

Poslední roky působíte v nemocnici v pozici sociální pracovnice. Mohla byste přiblížit kolegům a čtenářům vaši práci?
V roce 2011 se vedení nemocnice rozhodlo vytvořit pracovní pozici zdravotně-sociální pracovnice. Pro mne to byla lákavá nabídka, tou dobou jsem už jen s vypětím všech sil zvládala dvanáctihodinové služby na chirurgii. Toto místo jsem získala a dělám tuhle práci moc ráda.

S jakými problémy se nejvíc potýkáte? Změnilo se postavení pacienta v současné době a 
v jakém směru?
Často se stane, že našimi klienty jsou lidé bez domova, kteří žijí na ulici. I těm, pokud chtějí, dokážeme pomoci. Téměř vždy je to za pomoci pracovníků Farní charity Beroun. Denní centrum Beroun pro osoby bez přístřeší je místo, kam se mohou tito klienti s důvěrou obrátit o pomoc. Velmi si vážím i práce terénních pracovníků a moc děkuji za úžasnou spolupráci.

Jakou formu má poradenská služba?
Naši klienti nebo rodinní příslušníci se například obrací s žádostí o radu, jak postupovat při získávání různých sociálních dávek a podobně. Informuji je o správných postupech, předám kontakty, nebo tiskopisy k vyplnění. Úzce spolupracujeme se sociálními odbory městských úřadů v Hořovicích a Berouně.

Jaké další možnosti lidé mají?
Pokud rodina či klient zvolí péči v rodině, nabízím oblíbenou pomoc pečovatelské služby nebo v poslední době velmi často využívané služby Agentur domácí péče, kdy terénní pracovnice zajišťují v rodině klienta pravidelné převazy, odběry, edukaci a dopomoc při ošetřování, měření krevního tlaku i paliativní péči. Paliativní péči o těžce nemocné zajišťuji podle přání – pobytově v hospicích v Plzni, Praze či v Čerčanech, nebo lze využít nově otevřeného Domácí hospice v Hořovicích, který zajišťuje péči v rodinách.

Jaké možnosti mají pacienti například v rámci kompenzačních pomůcek?
Velkou pomocí pro naše klienty je půjčovna kompenzačních pomůcek, kterou v Hořovicích provozuje místní svaz tělesně postižených. 

Jaké jsou nejdůležitější proměny, kterými prošla nemocnice během vašeho působení?
Celková proměna je pro všechny patrná již na první pohled. Je krásná a moderní. Všechna oddělení nemocnice prošla postupně kompletní rekonstrukcí, při níž došlo k prostorovému rozšíření oddělení, všechny pokoje jsou vybavené vlastním sociálním zařízením, na každém pokoji je televize, všechna okna mají žaluzie. Krásné jsou i pracovny a pokoje pro lékaře, vyšetřovny. Jen mi trochu chybí zázemí pro sestry. Nejúžasnější je pro mne vybavení celé nemocnice pojízdnými a polohovacími lůžky a moderními nočními stolky, což pro nás kdysi byla pouze pohádková představa.

Co dalšího se změnilo?
Doba přinesla velký pokrok především v přístrojovém vybavení diagnostických i ostatních oddělení nemocnice. Pamatuji se, že jsme pacienty odváželi na dnes zcela běžná vyšetření na vzdálená pracoviště. Velký pokrok vidím také ve zlepšení zdravotnického zásobování, které zajistí personálu ty nejlepší pracovní pomůcky. Myslím si, že naše nemocnice poskytuje svým pacientům lékařskou péči na vysoké úrovni.

Co obnáší sociální práce v nemocnici a s kým spolupracujete?
Za pomoci lékařů a sestřiček kontaktuji naše klienty a jejich rodiny s nabídkou možností následné péče – pokračování léčení v rehabilitačních zařízeních (RHB Beroun, Italská Praha, Praha-Prosek, Praha-ÚVN, RHB Na Pleši) pobyty v zařízeních následné péče, (ONP Beroun, Masarykovo sanatorium Dobříš, LDN Třebotov, LDN Motol, Vysočinská nemocnice následné péče Ledeč-Háj) nebo odlehčovací pobyty, které poskytují domovy pro seniory v Berouně a Hořovicích.

Co pro vás znamená vaše práce?
Vždy se snažím najít pro klienta nejlepší řešení jeho životní situace. Cítím jako poslání pomáhat pacientům a jejich blízkým při zvládnutí negativních sociálních důsledků nemoci. Snažím se se řídit dle oblíbeného citátu Alberta Einsteina: Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.