V současné době nový územní plán počítá pro parkování s koeficientem 1,8. Což znamená pro jeden byt 1,8 parkovacího místa.

„Počty bytů se odvíjí podle podmínek daných územním plánem, což je koeficient zeleně, kolik plochy pozemku musí zůstat nezastavěno, výška domů a koeficient parkovacích stání (1,8 parkovacího stání na jednu bytovou jednotku). Nemělo by se tak stát, že v nově budovaných lokalitách pro bydlení bude nedostatek parkovacích stání,“ vysvětlila vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová.

Vzhledem k tomu, že většina rodin má dvě a dokonce i tři auta, je koeficient 1,8 celkem rozumné číslo, se kterým se ale určití lidé nechtějí smířit. Z tohoto důvodu se změna tohoto koeficientu v územním plánu stala jedním z hlavních bodů povolebních vyjednávání. Mluví se o prosazování koeficientu 1,5 a dokonce i 1,2. Čím nižší koeficient, tím více bytů může investor v dané lokalitě vystavět.

Pro Beroun, který je už nyní doslova zacpaný vozidly, by taková změna daného koeficientu byla časovanou bombou. Důležitý je i poměr zeleně. „Letošní léto nám ukázalo, jak je zeleň důležitá. Bydlím v centru Berouna, kde moc zeleně není. Kolem domu to máme skoro samý beton, a ten byl v těch vedrech neustále rozpálený. Bylo to utrpení,“ svěřila se Katka Musilová.

Jednou z lokalit, kde mají vyrůst stovky nových bytů, je areál bývalé Tiby. Podle prvotních informací tam developer plánoval v první fázi výstavbu zhruba 600 nových bytů na zhruba třech čtvrtinách celého pozemku. Celý areál má rozlohu 70 tisíc metrů čtverečních. Nyní už se o konkrétním čísle nemluví. Konečnou podobu projektu v areálu, který stojí v blízkosti Zábranského parku, tak prozatím nikdo z vedení města nezná.

Koeficienty zeleně ale předepisují, kolik plochy z celého pozemku musí zůstat nezpevněno, a to pro tuto lokalitu představuje 40, resp. 45 procent. A jak by to mělo být v této lokalitě s parkováním? Zvažovaly se i podzemní garáže. V těsném sousedství areálu bývalé Tiby stojí nový bytový dům s více než 62 byty. K parkování zde mají lidé k dispozici stání podél paty dálnice D5 s vjezdem od prostoru parkoviště u budovy Policie ČR. Výjezd z parkoviště je do ulice U Archivu.

K další největší lokalitě nové bytové výstavby patří prostor za ulicí Košťálkova. Dříve to bývalo pole. Několik let zpět zde za starou panelákovou zástavbou vzniká nová lokalita k bydlení. „Tam by podle platného územního rozhodnutí mělo postupně vzniknout cca 620 bytů. Do dnešního dne je jich již hotovo 69,“ upozornila Dana Vilhelmová. Během několika let by tak zde měl být zastavěný prostor od bývalé traktorky až k obchodnímu domu Lidl a do Velkého sídliště přibude zhruba tisíc až patnáct set nových obyvatel.

„Bytové domy se dají jako přijatelná činnost realizovat i v zóně pro smíšené využití. Těch je na území města několik. Kolik zde však reálně vznikne bytů, neumíme odhadovat. To je věcí investora, příp. vlastníka pozemku. Město Beroun nové byty kromě sociálních stavět neplánuje,“ dodala Dana Vilhelmová. A samozřejmě záleží i na už zmiňovaných koeficientech.

K jedné z menších lokalit pro novou výstavbu patří prostor za Židovským hřbitovem. Tady se přemýšlí o 60 bytech. Město Beroun zde má nějaké vlastní pozemky a uvažuje v těchto místech vybudovat něco, co by nahradilo prodané DPS v centru Berouna a u Hvězdy. Tedy nějaké sociální byty. Domu se zhruba stovkou sociálních bytů u bývalého Kulturního domu Hvězda se město za starostování Jiřího Bessera zbavilo zhruba před deseti lety a dostalo za něj cca 530 tisíc korun. V té době také vznikla dokumentace ke zmiňované výstavbě nových bytů za Košťálkovou ulicí.

Další nové bytové domy, řadové rodinné domy a rodinné dvojdomky se staví v areálu bývalých berounských kasáren. Tento pozemek město prodalo soukromé firmě za bývalého starosty Jiřího Bessera za 51 milionů korun. V pětipodlažních domech se počítá se 146 byty, domků má být dvanáct a 30 řadovými rodinných domů s garáží.

S výstavbou nových bytů jsou spojeny i požadavky na občanskou vybavenost. Měly by vzniknout nové komunikace, veřejné osvětlení, plochy zeleně i dětská hřiště. Toto obvykle financuje investor bytů a převádí bezplatně do majetku města. Školy a školky či jejich navýšení kapacity zatím řeší město.