Školka vznikla přestavbou budovy bývalé zvláštní školy. „S její rekonstrukcí město začalo v loňském roce a rozdělilo ji na dvě etapy. V rámci první etapy vznikly dvě nové třídy. Nyní tak mateřská škola disponuje už čtyřmi třídami,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Rekonstrukce vnitřních prostor druhého patra školy nezahrnovala jen vybudování dvou nových tříd, ale i dalšího zázemí. V souvislosti s navýšením kapacity mateřinky muselo město v rámci stavebních úprav zajistit pro děti také ložnice, šatnu, přípravnu jídel i novou hernu s jídelnou. Kromě toho všeho je součástí této investiční akce také vybudování bezbariérového výtahu, sociálního zařízení, nového vnějšího schodiště a úprava venkovních prostor.

První etapa přestavby budovy bývalé zvláštní školy na mateřinku se uskutečnila v roce 2018 a druhá letos. Obě etapy stály přes 30 milionů korun. „Městu se podařilo získat z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci v celkové výši sedm milionů korun,“ upozornil starosta Králova Dvora.