Čtení má velmi pozitivní dopad na rozvoj dítěte, naučí se rozlišovat dobro a zlo, prohlubují se vzájemné vazby, rozšiřuje se slovní zásoba, fantazie smysl pro humor a děti se učí samostatnému myšlení. 

Mateřinka se zapojuje do celosvětového projektu Noc s Andersenem, kdy předškoláci spí ve školce. Ta spolupracuje s klinickým logopedem.

Mateřská škola v Litni: menší děti s ředitelkou Anetou Pertlovou  a učitelkou Jaroslavou Hráchovou.Zdroj: DENÍK/Iveta Chrzová

Menší děti s ředitelkou Anetou Pertlovou a učitelkou Jaroslavou Hráchovou. Foto: DENÍK/Iveta Chrzová

Mezi další aktivity se řadí návštěva Zoologické zahrady v Plzni, Muzea betlémů v Karlštejně, Koněpruských jeskyní, tábora na Zbirožském potoce, Prahy, hradu Točník a zámku Hořovice. Děti s učitelkami pořádají svůj karneval s tombolou, divadelní představení, zvou mezi sebe hasiče, organizují vánoční besídky či dílničky s rodiči. 

Zapojily se také do celosvětové soutěže Srdce s láskou darované, jejímž cílem je podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta, podpora týmové práce, rozvoj tvůrčích dovedností, radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu.

Za týden si představíme děti z Mateřské školy ve Svinařích. V tištěném vydání Berounského deníku však již ve středu 17. dubna 2019!