Město Beroun získalo nyní dotaci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rozšíření kapacity Mateřské školy Drašarova. Konkrétně se jedná o vybudování dvou nových tříd o celkové kapacitě 44 dětí v detašovaném pracovišti v komunitním centru. Třídy mají vzniknout v části, kde je nyní umístěn denní stacionář pro lidi bez domova.

„V této dotaci je kromě rekonstrukce zahrnuto i kompletní vybavení školky. Ale to není jediná dobrá zpráva. Město Beroun má totiž na rekonstrukci této mateřské školy podepsanou smlouvu se společností, která staví bytový komplex v těsné blízkosti komunitního centra. Díky zmíněné smlouvě tato firma uhradí zbylé náklady, město tak získá nové třídy bez využití městských prostředků,“ vysvětlil místostarosta Berouna Michal Mišina.

Celkové náklady na novou školku včetně vybavení interiéru a pořízení hraček se pohybují kolem 7,6 milionu korun, z čehož dotace tvoří necelých padesát procent celkových nákladů. Půjdou–li vše podle plánu, vedení města předpokládá, že nové dvě třídy otevře v září příštího roku.

Součástí této investice je také rozšíření zahrady v přilehlém areálu za komunitním centrem. Zahrada bude pro potřebu mateřinky. Děti budou moci také využívat park, který bude na zahradu plynule navazovat.

Beroun je v současné době zřizovatelem šesti mateřských škol. Jejich celková kapacita je 718 dětí. Kapacita mateřinek je v posledních několika letech plně využita. Z tohoto důvodu se také vedení města chystá vybudovat zcela novou mateřskou školu, a to v lokalitě Velkého sídliště Na Máchovně. Zde se nyní staví nové byty i řadové domy. V této lokalitě se počítá s výstavbou více než 600 nových bytů. V současné době se na novou mateřskou školu zpracovává projektová dokumentace.

Kapacitu město rozšířilo i v Mateřské škole v Tovární ulici, a to o patnáct mít. „Také v dalších našich školkách připravujeme změny vedoucí k vyšší kapacitě předškolního zařízení,“ vysvětlila mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

Problémy s opakujícím se nedostatkem míst v mateřských školách řeší i sousední Králův Dvůr. Město s nedostačující kapacitou mateřinek bojuje už několik let a zatím úspěšně. V září otevřelo dvě třídy v nové mateřské škole v Počaplech, kterou vybudovalo přestavbou budovy bývalé speciální školy. V příštím roce v ní otevře další dvě třídy.

„Přestavbu bývalé speciální školy na Preislerově náměstí na mateřskou školu jsme rozdělili do dvou etap. Tu druhou etapu dokončíme v příštím roce. V jejím rámci vzniknou v budově další dvě nové třídy,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil s tím, že město finančně podporuje mimo jiné i miniškolku, kterou v areálu králodvorského zámku provozuje Domeček Hořovice. Miniškolku navštěvují tříleté děti, které nebyly přijaty do mateřské školy. Při nenaplněné kapacitě zde najdou umístění i děti mladší tří let.

Město Hořovice investovalo do rozšíření mateřské školy před zhruba šesti lety a prozatím je její kapacita podle starosty Hořovic Jiřího Peřiny dostačující. „V Hořovicích máme jednu velkou mateřskou školu a rozšíření její kapacity nyní neplánujeme,“ konstatoval starosta Hořovic.