Medové odpoledne v Zadní Třebani připravují členové ZO Českého svazu včelařů Liteň a komorní soubor Harmonia Mozartiana Pragensis. V sobotu 22. září se uskuteční ve Společenském domě v Zadní Třebani čtvrtý ročník, začátek je ve 12.15 hodin.

Minifestival Medové odpoledne je tradičně věnován kultuře, včelařství a méně známým aktivitám. V samotném úvodu se představí u improvizovaných tržních stánků heraldici, básníci, výrobce svíček ze včelího vosku, bude zde ukázka medového pečiva, umělecký kovář, k vidění bude několik doposud nepublikovaných fotografií Františka Drtikola, zastoupeni budou cestovatelé se svými zážitky a zkušenostmi, řimsolog, který bude věštit i z karet či kostek, občanské sdružení Společnost za pozitivní přístup k životu a aktivní odpor k blbosti, prezentace Muzea Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné. To vše bude svým vystoupením doplňovat dětská lidová muzika Notičky z Řevnic. Děti zazpívají a zatančí písně zejména ze Středočeského kraje a Chodska.

Také letos proběhne přednáška z oboru včelařství, resp. o včelích produktech. Ing. Libor Dupal bude prezentovat svoji Knihu o medovině, jako předseda představenstva Sdružení českých spotřebitelů se bude věnovat i tématu ochrany spotřebitele na příkladu medu a kvality medu na českém trhu a zmínka bude i o jeho další publikaci – Knize o marihuaně. Jeho vystoupení doplní nakladatelství Maťa, které bude zmíněné publikace prodávat.

Nedílnou součástí Medového odpoledne je pak provedení nového zhudebnění textu meziválečného avantgardního skladatele Ervína Schulhoffa „Osobní vyjádření ve prospěch všeobecné srozumitelnosti“. S každým ročníkem Medového odpoledne přibývá v doprovodu jeden kontrafagot, takže letos se dá se čtyřmi kontrafagoty hovořit již i o světové raritě. Soubor Harmonia Mozartiana Pragensis věnuje tuto skladbu tradičně pražskému magistrátu jako vzpomínku na neudělení kulturního grantu i přes doporučení České komise pro UNESCO.

Sólový part přednese jediná česká žačka operní pěvkyně Jarmily Novotné Virginie Walterová, a Petr Dopita. Ten se následně představí i ve hře na kanadskou pilu, ve které je mistrem světa.

Zřejmě jako vždy bude toužebně očekávána ochutnávka a prodej medu, ale hlavně sedmi druhů medoviny. Závěr programu bude patřit dechovém oktetu Harmonia Mozartiana Pragensis, který svůj z velké části premiérový program věnuje památce jubilující zpěvačky Jarmily Novotné.