Loňský zkušební provoz ekologického vytápění využilo 45 z 93 čísel popisných. Letos bude po kolaudaci západní větvě výstavba ekologického vytápění ve Měňanech dokončena. Bude k němu připojeno celkem 70 domů. „Kotelna na biomasu je opět v provozu. Letos jsme začali topit 15. září, lidé si mohou upravit přívod tepla podle svých požadavků,“ vysvětlil místostarosta obce Josef Douša.

Za loňské období hradili Měňanští záběhovou cenu. „Už předem jsme věděli, že cena za teplo se pro další rok zvýší. Posoudili jsme ekonomiku provozu a v letošní sezóně budou lidé hradit 250 korun za GJ,“ upřesnila starostka Stanislava Sotlová. Podle ní je výhodou kotelny na biomasu nejen levnější provoz, ale výrazně se také zlepší životní prostředí.

Lidé v obci oceňují možnost nastavení teploty. „Mnoho lidí dojíždí do zaměstnání a stráví několik hodin denně na cestě. Vrátit se domů do vyhřátého bytu je veliká výhoda,“ uvedla Růžena Sudíková ze Měňan. „Jak nás všechny vyjde ekologické teplo finančně, ukáže až letošní zima. V loňském roce, nebyl celý řad dokončen, nebylo připojeno tolik domácností a lidé hradili pouze záběhovou cenu. Že bude cena za letošní zimní sezónu vyšší, máme všichni uvedené ve smlouvě s obcí,“ dodala Sudíková.

Jeden zájemce zůstal bez připojení. „Na technickou překážku jsme narazili u jednoho domu až při dokončování západní větve. Nejenže se v místě nachází skála, ale navíc v ní vedou optické kabely. Ty se ve skále špatně hledají. Hrozilo nebezpečí, že kabel přerušíme a to by znamenalo veliké potíže,“ uvedla starostka Měňan Stanislava Sotlová. „Situace byla o to obtížnější, že jsme lidem přípojku již slíbili. Nebylo jednoduché jim oznámit, že jejich připojení se musí odložit. Do budoucna však počítáme s tím, že bychom našli náhradní řešení,“ uvedla starostka Měňan.

Budova kotelny stojí ve středu obce a teplo rozvádí dvě větve tohoto ekologického systému do východní a západní části obce. Rozpočet na výstavbu kotelny na spalování se vyšplhal na 40 miliónů korun. Ze státního fondu životního prostředí získala obec na ekologický projekt 17 miliónů korun. Zbývající část řeší obec dlouhodobým úvěrem. „V obci máme čisté ovzduší, teď se musíme poprat s platbami. Splácíme 180 tisíc korun měsíčně, pro obec s dvoumiliónovým rozpočtem je to na doraz,“ konstatovala starostka Měňan. Lidé z obce sledují, zda v okolí Měňan nedochází ke zbytečnému kácení zdravých stromů. „Nedávno byl vykácený pruh lesa pod vysokým vedením elektrického proudu. Myslíme si, že prořez byl zbytečně široký. Navíc jsme v lese našli zbytky po šťěpkování,“ upozornili občané. Prořez prováděly energetické závody. „My jsme se postarali pouze o úklid. Samozřejmě jsme dřevo naštěpkovali, ale do toho, jaký prořez bude pod vysokým napětím proveden, nemáme co mluvit,“ vysvětlila starostka Sotlová.