V Králově Dvoře se také nezahálí. V základní škole v Počaplech proběhla částečná obnova kuchyně a první etapa rekonstrukce střechy. „Tato stavba byla rozdělena na dva roky, neboť jsme nechtěli zasahovat do školního roku, kdy budou již děti ve škole. V základní škole v Králově Dvoře ve staré budově o prázdninách finalizujeme výměnu starých světel za nová LED světla. Přinese to určitou finanční úsporu a bude to vyrovnaný moderní standard s novým pavilonem, který jsme otevřeli minulý rok. Děti přecházejí ze starého do nového pavilonu, a tak budou mít moderní kvalitní osvětlení v celé škole,“ seznámil s investicemi do školství králodvorský starosta Petr Vychodil.

Novou budovu druhého stupně se rozhodli vybudovat také zastupitelé Zdic. Její výstavbu schválili na konci června letošního roku. Stavební práce začaly 1. srpna. Nová budova druhého stupně vznikne na místě bývalé Mateřské školy v ulici Žižkova. „Udělali jsme tak rozhodnutí, které ovlivní úroveň školství v našem městě v budoucích desetiletích. Nová budova školy bude mít 20 tříd, 12 tříd kmenových a odborné učebny, kabinety, sklady a poskytne důstojné zázemí učitelskému sboru, který se také s přibývajícím počtem žáků rozrůstá. Umožní lepší spolupráci učitelů obou stupňů, přispěje k lepší spolupráci dětí a poskytne zdickým dětem skutečně moderní a hygienicky vhodné prostředí pro výuku. Nová budova nahradí tzv. „starou školu“ – historickou budovu druhého stupně, založenou v roce 1884,“ vysvětlil starosta Zdic Antonín Sklenář.

Stávající budovy základní školy ve Zdicích také procházejí stavebními úpravami. V budově prvního stupně na Žižkově ulici město rozšiřuje toalety. „Rekonstruujeme je na prvním stupni. Zkoulaudovali jsme učebny v podkroví školy a nyní musíme zvýšit počet toalet. Na druhém stupni základní školy v Komenského ulici toalety pouze opravujeme,“ poznamenal místostarosta Zdic Přemysl Landa.

Rekonstrukce většího rozsahu v budovách základních škol provádí také město Hořovice. Tou nejhlavnější jsou stavební práce v budově 2. základní školy na Jiráskově ulici. „Do původní stavby přistavujeme nové učebny a také výtah. Máme na to dotaci z ministerstva financí. Jedná se o akci za zhruba 20 milionů korun,“ uvedl starosta Hořovic Jiří Peřina. Rekonstrukční práce neminuly ani 1. základní školu v Komenského ulici. Zde město rekonstruuje lávku před vchodem do budovy. Původní lávku odborníci vyhodnotili jako nevyhovující, podle nich se nacházela v havarijním stavu. Z tohoto důvodu byla původní lávka až na podpěrné pilíře zbourána a na jejím místě město v současné době staví lávku novou. „Lávka by měla být do zahájení školního roku dokončena,“ předznamenal Jiří Peřina s tím, že výstavba vyjde na přibližně dva miliony korun.

Město Hostomice v současné době neprovádí významnější rekonstrukce na školních budovách, plánuje ale rekonstruovat místní školku. Město už zainvestovalo do příprav projektu a doprovodné studie. „Nyní budeme žádat Integrovaný regionální operační program o dotaci na realizaci projektu,“ uvedl starosta Hostomic Vít Šťáhlavský. V hostomické základní škole se v současné době provádí běžná údržba prostor, jako je malování zdí a celkový úklid.