Podle místa bydliště jsou ale děti příslušné ke konkrétní školce pouze v Berouně,“ uvedla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

Beroun je v současné době zřizovatelem šesti mateřských škol. Jejich celková kapacita je 718 dětí. Kapacita mateřinek je v posledních několika letech plně využita. Z tohoto důvodu se také vedení města chystá vybudovat zcela novou mateřskou školu.

„Přestože mají v novém školním roce podle školského zákona nárok na místo v mateřské škole i tříleté děti, neměli jsme s přijetím dětí do mateřinek problémy. Ve všech se postupovalo podle stanovených kritérií, která zahrnovala zejména trvalý pobyt dětí v Berouně a potom jejich věk,“ vysvětlila Jitka Soukupová s tím, že se nyní situace ustálila tak, že do mateřských škol jsou přijaty všechny děti, které k 31. srpnu daného roku dovrší tři roky a rodiče projevili o umístění zájem.

„Příspěvek na soukromou školu rodičům nenabízíme, neboť by nešlo o systémové řešení. Naopak se snažíme rozšiřovat kapacitu našich mateřských škol, aby mohly být přijaty děti, které se do Berouna přestěhují v souvislosti s novou výstavbou nebo děti mladší,“ konstatovala mluvčí berounské radnice. 

Beroun momentálně připravuje projektovou dokumentaci na výstavbu nové mateřské školy v lokalitě Na Máchovně, což je v oblasti Velkého sídliště.

Zde je vzhledem k probíhající bytové výstavbě předpoklad vyšší poptávky po místech v mateřské škole.

Stavební úpravy vedoucí k rozšíření kapacity již skončily v Mateřské škole v Tovární ulici. Její kapacita se rozšířila o patnáct nových míst. „Také v dalších našich školkách připravujeme změny vedoucí k vyšší kapacitě předškolního zařízení. I u nás si samozřejmě mohou rodiče podat přihlášku do více mateřských škol. Na to mají právo. Tuto situaci řešíme již několik let společně s ředitelkami mateřských škol tak, že se ředitelky sejdou a zjistí, které děti jsou zapsané ve více mateřských školách. Osloví potom tyto rodiče a domluví se, do které mateřské školy bude dítě přijato. Rodiče při zápisu souhlasí, že si ředitelky jména dětí porovnají. Nestává se nám tedy, že bychom v září měli volná místa z důvodu, že je dítě přijato na více mateřských škol,“ vysvětlila Jitka Soukupová.

Tlak na kapacity školek vyvolal nejprve nástup dětí narozených v silných populačních ročnících kolem roku 2008. Dále pokračoval mimo jiné důsledkem některých politických opatření a také tím, že se v posledních letech rozjela masová výstavba jak v Berouně, tak i v sousedním Králově Dvoře.Králův Dvůr s kapacitou mateřinek bojuje už několik let a zatím úspěšně. „Pro všechny naše tříleté a pětileté děti máme dost míst. Přednostně se ale musí vzít ty pětileté, a to bez ohledu na spádovou oblast. Takže musíme vzít i děti, které se k nám přihlásí z okolních obcí, i když nemají v Králově Dvoře trvalý pobyt. Každoročně se tak těsně před zápisem přihlásí do mateřských škol v Králově Dvoře desítky pětiletých dětí z okolních obcí, které přibrat musíme. Proto se také letos stalo, že jsme asi dvanáct či třináct tříletých dětí nemohli kvůli naplněné kapacitě přijmout. Což mě mrzí, ale na druhou stranu to pro tak velké město, jako je Králův Dvůr, není zase tak špatný výsledek,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Současný stav hodně ovlivnilo to, že se vedení Králova Dvora zvyšování kapacity v mateřských školách věnuje už několik let. V roce 2014 město vybudovalo nový pavilon v areálu Mateřské školy pod Hájem, kde našlo umístění kolem 50 dětí. Jednalo se již o přístavbu druhého pavilonu v této mateřince během posledních osmi let.

Třetího září město otevírá dvě třídy v další nové mateřské škole v Počaplech, kterou buduje přestavbou budovy bývalé speciální školy. V příštím roce v ní otevře další dvě třídy. „Mateřskou školu otevřeme na začátku září, ale vzhledem k tomu, že jsme v současných vedrech nemohli u mateřské školy dokončit venkovní hřiště, její slavnostní otevření uskutečníme až koncem září,“ upozornil Petr Vychodil.

Jak dále uvedl, město Králův Dvůr nepřispívá rodičům na soukromé mateřské školky, ale z rozpočtu města podporuje více jak dvě stě tisíci ročně miniškolku, kterou má v objektu místního zámku. „Miniškolka je za minimální poplatek k dispozici tříletým dětem, které nebyly do mateřské školy přijaty. Když se její kapacita nenaplní tříletými, tak tam mohou rodiče umístit i děti z Králova Dvora, které jsou mladší tří let.

Miniškolku pro město zajišťuje Domeček Hořovice,“ dodal starosta Králova Dvora.