Takzvaný LEX Ukrajina II byl schválen právě v souvislosti s uprchlickou krizí, kdy příliv lidí před válkou zasáhl všechny regiony v Česku. Ustanovení platí retrospektivně od konce května a jeho účinnost je časově omezena. Jeho znění zmocňuje všechny orgány veřejné moci, které vyměřují nebo vybírají správní poplatky, k upuštění od tohoto kroku u lidí, jež právě na naše území prchli před válkou. Toto zmocnění se vztahuje na správní poplatky, u kterých vznikla nebo vznikne poplatková povinnost, a to v období od letošního 24. února do konce března příštího roku.

Uvedený zákon tak dává obcím a městům pravomoc, aby od Ukrajinců například nevybíraly správní poplatky za registraci vozidel, uzavření manželství, ohlášení živnosti či vydání stavebního povolení apod. Obdobně lze prominout i místní poplatky třeba za komunální odpad či za psy.

Problém, který neexistuje

V Berouně mají jasno, Ukrajinci v Česku podle vedení města žijí dost dlouho na to, aby se dokázali aklimatizovat. „Zákon v části týkající se správních poplatků podle mne řeší problém, který neexistuje. V této oblasti je tedy naprosto nadbytečný. Vyjmenované poplatky se vesměs týkají již ‚adaptovaných‘ uprchlíků a není důvod je odlišovat od občanů města,“ sdělila starostka města Soňa Chalupová.

V Králově Dvoře to vidí podobně, i když v tomto ohledu od některých poplatků upustili úplně. To se týká například placení za psa, které králodvorští zrušili již před šesti lety, protože pouze vytvářely administrativní zátěž. „Zda zrovna tato pomoc je důležitá, si nejsem jistý. Například odpuštění poplatku za stavební povolení nebo registraci vozidla je úplně zbytečné. Jestli žadatelé mají peníze na stavbu a provoz auta, tak úhrada poplatku je minimální. Pokud přeci jen tento návrh někdo zastupitelstvu přednese, určitě jej nepodpořím,“ uvedl starosta Petr Vychodil.

Ani v Hořovicích se k tomuto kroku nehodlají ubrat. Úřad tedy místní poplatky vybírá od všech, tedy i od Ukrajinců. „Žádný podnět k tomu, abychom od toho upustili, zatím neregistruji. Osobně bych minimálně diferencoval mezi konkrétními případy, ne všichni uprchlíci jsou v situaci, kdy by nemohli zaplatit poplatek v řádu několika set korun,“ informoval starosta Jiří Peřina.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.