Marie Poštová skončila v roce 1932 za štvavé výroky ve vězení. Z vězení ji propustil prezident Masaryk. Marie Poštová tam znovu skončila ve svých 80 letech.

Dalším významným berounským rodákem je malíř Jan Preisler, po kterém je pojmenována ulice na Velkém sídlišti v Berouně. Stojí v ní základní škola. Jan Preisler patří k nejvýznamnějším malířů a grafikům české secese a je největší umělecký objev, jaký dalo Berounsko české kultuře. Pocházel z chudé rodiny, studia by si nikdy nemohl dovolit, nebýt uměnímilovného ředitele králodvorských železáren Emila Kratochvíla, který rozpoznal jeho talent a na studiích jej podporoval. Po předčasné smrti, vyvolané zápalem plic, byl na vlastní přání pohřben na počapelském hřbitově v Králově Dvoře..

Město Beroun v minulém století také velmi proslavil věhlasný dirigent Václav Talich. Je po něm pojmenovaná nejen ulice, ale i berounská umělecká škola a údolí v Brdatkách. Václav Talich se v Berouně usadil v polovině 30. let . Bylo to v době, kdy se u něj projevovala značná únava ze zahraničních angažmá.. V roce 1936 si koupil vilu v údolí Brdatka, jehož část od roku 1958 nese jeho jméno. V roce 1961 Václav Talich v Berouně zemřel a je zde pochován.

Václav Talich byl jedním z nejvýznamnějších českých dirigentů 20. století. Jeho osudy jsou spjaty zejména s orchestrem Národního divadla a Českou filharmonií, jejichž interpretační umění pozvedl na světovou úroveň .
Berounské ulice ale nesou názvy i jiných význačných osobností. Ve městě je Nerudova ulice, ulice Hněvkovského, Haškova, Fugnerova, Bratří Nejedlých, Boženy Němcové a mnoho dalších. Po Josefu Jungmannovy je v Berouně pojmenovaná hlavní ulice, základní škola. Po významném českém národním obroditeli je pojmenovaná také ulice v Králově Dvoře a v Hudlicích. V této vesnici se také Josef Jungmann narodil a má zde svůj památník.

„V loňském roce se nám podařilo v letopisecké komisi prosadit názvy dvou ulic na berounském sídlišti. Jednou z nich je ulice Plukovníka Maxi, který byl popraven za války nacisty,“ vysvětlil ředitel berounského archivu Jiří Topinka.

Na nové ulice si budou zvykat i obyvatelé Hořovic. Ulice směrem k vlakovému nádraží, by se měla jmenovat Troupova podle slavného rodáka Miloslava Troupa. Významný akademický malíř, ilustrátor a grafik, jehož obrazy jsou zastoupeny i v Národní galerii v Praze, totiž v této ulici bydlel. Přejmenovat by se měla i ulice Pod Šibencem, která se nachází v nové zástavbě. Pozemek tam zakoupil hořovický rodák, badmintonista Petr Koukal, který má za manželku biatlonistku Gabrielu Koukalovou.