„Po neštěstí, které se událo v Praze, jsme pověřili statika, aby prošel a zkontroloval všechny lávky, které jsou ve vlastnictví města. Jedná se o lávky, které jsou dlouhé tří až šest metrů,“ vysvětlil starosta Králova Dvora s tím, že mezi ně spadá lávka v Zahořanech, u Domu s pečovatelskou službou v Králově Dvoře.


V Králově Dvoře se zabývali stavem lávek už před půl rokem. Představitelé města se tehdy rozhodli, že nechají připravit kompletní projektovou dokumentaci a lávku přes dálnici D5 nechají kompletně zrekonstruovat. „Projekt už máme v současné době zpracovaný a v lednu chceme požádat na rekonstrukci lávky o dotaci,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.


Vedení města ale v souvislosti s touto plánovanou investicí překvapilo vyjádření Ředitelství silnic a dálnic. „Dozvěděli jsme se, že nám na ni možná nedá povolení, protože se v příštím roce plánuje opravu dálnice D5. Vzhledem k tomu, že se má v příštím roce opravovat Plzeňská ulice jak v našem městě, tak i v Berouně, musíme společně s Berounem v tomto směru intervenovat a žádat o posunutí opravy dálnice,“ vysvětlil Petr Vychodil.


Berounská radnice se na lávky a mosty v majetku města zaměřila už v loňském roce. V roce 2016 nechala prověřit stav všech patnácti mostů a lávek ve svém vlastnictví. „Získali jsme tak přehled, v jakém stavu se lávky a mosty nacházejí a začali pracovat na odstraňování závad. Mostní prohlídky ale probíhají každoročně. Uskutečnily se naposledy v říjnu letošního roku. O jejich výsledcích včetně návrhu potřebných oprav je pravidelně informována i rada města,“ uvedl ke stavu lávek a mostů v Berouně starosta města Ivan Kůs.


Koncem loňského roku nechalo vedení Berouna vyměnit dřevěný most mezi lokalitou Na Ostrově a Penzionem pro seniory, který byl z důvodu havarijního stavu několik měsíců uzavřený. V letošním roce prošel zásadní rekonstrukcí most přes rameno řeky Berounky u Venediku. Jeho oprava skončila v polovině listopadu. Což bylo o něco déle než se předpokládalo. Důvodem prodloužení oprav byl výrazně horší stav, než se původně očekávalo. „Při odstraňování poškozeného betonu v rámci sanace mostní konstrukce se ukázalo, že nosná výztuž je vlivem koroze narušená i v místech, kde povrch nevykazoval vnější známky poškození. Bylo proto nutné přikročit k zásadnějším opravám, které byly důležité ze statického hlediska,“ vysvětlil místostarosta Berouna Michal Mišina.


Na základě provedeného diagnostického průzkumu mostní konstrukce byla společnosti Pontex zpracována dokumentace na opravu lávky přes dálnici D5 spojující Velké sídliště v Berouně s Cementárnou. „V tomto případě půjde o rozsáhlejší opravu, která se bude týkat nejen povrchu mostovky, betonových říms a zábradlí, ale také ošetření ložisek a mostních závěrů. V současné době probíhá stavební řízení a začátkem roku 2018 bude podána žádost o poskytnutí dotace,“ informoval místostarosta Berouna Michal Mišina.


Ve špatném stavu je i můstek přes potok V Kozle. „Ocelová konstrukce plošně koroduje a dřevěná mostovka vykazuje silné zahnívání. Zde budeme muset přikročit k celkové opravě mostku. V současné době připravujeme projektovou dokumentaci,“ konstatoval Michal Mišina.


Zásadnější oprava čeká i lávku u skateparku přes řeku Litavku. U ní je potřeba opravit železobetonové římsy a odstranit povrchovou korozi hlavních nosníků a mostních závěrů. Pravidelnou revizí prochází také zvedací mechanismus u lávky přes řeku Berounku, která je určena chodcům a spojuje centrum města se Závodím.