V posledních desetiletích město do rekonstrukce veřejného osvětlení investovalo jen to nejnutnější. V některých městských ulicích jsou i padesát let staré sloupy veřejného osvětlení. Není proto divu, že dochází k poruchám. S četností oprav se však navýšila potřeba finančních prostředků vynakládaných na tyto opravy a ke konci roku byla položka na údržbu téměř vyčerpána.

„Rozpočet města neumožňuje přesuny financí z jedné kapitoly do druhé bez schválení zastupitelstvem, a tudíž máme omezené možnosti finančního krytí potřebných oprav. Na konci roku byly urychleně opraveny ulice Karla Čapka, Hostímská a Havlíčkova, kde závady vyžadovaly výměnu podzemního vedení, ale i v ostatních lokalitách, kde docházelo k drobnějším závadám,“ uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina.

„S vedením společnosti AVE, která má správu veřejného osvětlení na starosti, jednáme o možnostech řešení, abychom se letos vyvarovali podobných problémů,“ doplnil jeho slova místostarosta Dušan Tomčo.

V ulici Plzeňská a na mostě TGM bylo nataženo provizorní venkovní elektrické vedení. Postupně elektrikáři společnosti AVE měnili i jednotlivá svítidla, a to v ulicích Lidická, Bratří Nejedlých, Plzeňská, Třída Míru, Havlíčkova, Tyršova, Okružní a Bezručova, Za Kovárnou, Pod Vinicí, Karlova, Pod Dědem, Za Městskou horou, dále pak na Husově náměstí a před kruhovým objezdem na nádraží.

Z oslavy 19. narozenin Kuby a Matěje z medvědária na Městské hoře v Berouně.
Méďové Kuba a Matěj oslavili devatenácté narozeniny

Pracovníci současně odstraňovali závady na horním vedení ve Škroupově ulici a v lokalitách Jarov a Hostím. Ve Škroupově a Kollárově ulici byly také instalovány stožáry. Vzhledem k opravám a pasportizaci veřejného osvětlení budou ve vybraných ulicích svítit lampy v průběhu dne. V pátek 11. ledna elektrikáři společnosti AVE odstraňovali poruchy v ulici Tyršova, Okružní, Plzeňská a Koněpruská. Vzhledem k opravám a pasportizaci veřejného osvětlení budou ve vybraných ulicích svítit lampy i v průběhu dne.

Město proto upozorňuje občany, že se nejedná o poruchu. Lokality, ve kterých bude z výše uvedených důvodů zapnuté veřejné osvětlení ve dne, bude město aktuálně zveřejňovat na webu a na sociální síti. Nyní se pracuje na odstranění kabelových poruch v dalších berounských ulicích.

S obnovou a modernizací veřejného osvětlení se počítá hlavně v budoucnu. Nebude to levná investice, a proto se bude město snažit získat vhodné dotace. Jednou z podmínek žádosti bude zpracovaná koncepce veřejného osvětlení, kterou město zadalo ke zpracování letos.

Ilustrační foto
Berounu se aktivní boj proti sprejerům vyplácí