Celkové náklady na tento projekt, ve kterých je započítána i daň z přidané hodnoty, přesáhnou částku šesti milionů a město se na něm spolupodílí částkou lehce přesahující šest set tisíc korun.

„Díky vysoké finanční podpoře ze Státního fondu životního prostředí město Králův Dvůr zaplatí z vlastního rozpočtu pouze deset procent z ceny projektu," upozornil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Podle něho byl další významnou úsporou fakt, že zástupci města Králův Dvůr již v minulosti pořídili kvalitní varovný a informační systém VISO, který byl využit a zapojen do nového varovného systému VOX.

„Všechny dříve vynaložené prostředky města tak byly efektivně zhodnoceny. Jelikož se podařilo předešlý systém VISO do projektu zapojit, město tak ušetřilo minimálně milion korun," přibližuje za dodavatele technologie Vladimír Pavlík.
Předmětem projektu je vybudování a zkvalitnění komplexního varovného protipovodňového systému, který obsahuje bezdrátové hlásiče, elektronické sirény, čidla pro snímání výšky vodní hladiny a speciální ovládací a integrační SW.

„Záměrem města bylo doplnit stávající varovný a informační systém na celém území města tak, aby bylo možné předpovídat nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události," doplnil starosta Králova Dvora.

Varovný systém ozvučí celé město Králův Dvůr včetně místních částí pomocí akustických bezdrátových jednotek, elektronických sirén. Město ho využije i pro informování obyvatelů města jako městský rozhlas.
Varovný systém bude město moci používat v případě jakékoli mimořádné události.

„Celý systém je založen na vlastní radiové síti, což zajišťuje jeho funkčnost i v době mimořádné události jako jsou povodně, chemického ohrožení atd.. Výstupy systému jsou dostupné přes webové rozhraní, a tak jsou všechny informace ze systému na webu k dispozici povodňovým komisím okolních obcí a občanům," upozornil Petr Vychodil s tím, že tento systém distribuce dat je v České republice ojedinělý.