Stejně jako v uplynulých letech bude vedení města žádat o dotace na již schválené projekty.
„Chceme hospodařit s rozumem a především rezervou, aby se nám vše dařilo zdárně ufinancovat," uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

A o jaké dotace bude město Králův Dvůr v letošním roce žádat? Zastupitelé města zvedli ruku pro dotaci na rekonstrukci komunikace a chodníku v ulici Pod Bory. Město na ni požádá o dotaci z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst. Další finanční prostředky by králodvorští chtěli získat ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na akci Oprava zámecké zdi a brány. K plánovaným projektům patří i snížení energetické náročnosti Mateřské školy Pod Hájem.

Zastupitelé Králova Dvora chtějí na tento projekt podat žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí. Z tohoto fondu chtějí získat také finanční prostředky na pořízení bionádob.

V současné době má město rozjeto několik investičních akcí, které realizuje s pomocí získaných dotací. K nim patří výstavba nového sportoviště na králodvorském sídlišti Nad Stadionem, zateplení a výměna oken králodvorské základní školy a revitalizace nádvoří místního zámku. „Naše město se v posledn