Navíc do roku 2025 by v souvislosti s rozsáhlou bytovou výstavbou mělo v Berouně dojít k dalšímu výraznému nárůstu počtu předškolních dětí. Z tohoto důvodu město v současné době vytipovává vhodné lokality pro výstavbu nové mateřské školy.

„Jako nejperspektivnější se jeví lokalita Pod Máchovnou, kde s mateřskou školou počítá v rámci projektu výstavby bytového komplexu i územní plán a z hlediska stavebního řízení by byla tato varianta nejjednodušší. Každopádně bychom rádi novou mateřskou školu koncipovali jako multifunkční pavilonový objekt, který by při úbytku dětí bylo možné částečně využít i jiným způsobem, například pro školní kluby, skupinová cvičení či další volnočasové aktivity,“ vysvětlil místostarosta Berouna Michal Mišina.

Město také připravuje návrh na navýšení kapacity těch stávajících mateřských škol. Ty teď pojmou 718 dětí, což je zatím pro potřeby obyvatel města dostačující. Na příští školní rok přijaly berounské mateřské školy všechny děti, kterým budou 1. září 3 roky. Pro ty mladší zbylo volných devatenáct míst. Během osmi let by se měl ale počet předškoláků zvýšit o 250. „Z toho by jich mělo být asi sto dvouletých. Ještě letos by proto měl vzniknout variantní návrh na potřebné navýšení kapacit,“ uvedl starosta Berouna Ivan Kůs.

Starosta Berouna dále připomněl, že výhledově bude nutné postavit mateřskou školu také v berounské lokalitě Suchá Luka, kde se v příštích letech počítá s další bytovou výstavbou. Jedna mateřská škola na Závodí, která navíc patří k nejmenším v Berouně, by totiž poptávku nedokázala pokrýt.

„Myslím si, že v Berouně je spousta mateřských škol. Vnučka do ní chodila ještě v loňském roce. Navštěvovala školku na Velkém sídlišti a byla spokojená,“ poznamenala Ivana Mráčková.

Ve hře je proto i možnost rozšíření mateřské školy v komunitním centru v Bezručově ulici nebo přístavba Mateřské školy Pod Homolkou, na níž navazují městské pozemky.

„Ideální by bylo rozšíření kapacity této mateřské školy v rámci 2. etapy rekonstrukce v příštím roce, kdy se bude dělat zateplení objektu,“ nastínil starosta Ivan Kůs jednu z možných variant zvýšení počtu míst v zařízeních pro předškoláky.

V Mateřské škole Pod Homolkou už město o letních prázdninách odstartovalo první etapu rekonstrukce. Ve čtyřech třídách, i u sociálního zařízení a kuchyňky nyní řemeslníci mění rozvody topení, odpadů a elektřiny i osvětlení. „Stavební práce by měly skončit 25. srpna a v září tak škola může zahájit nový školní rok,“ poznamenal místostarosta Berouna Michal Mišina.

V letošním rozpočtu města je na rekonstrukci tohoto předškolního zařízení vyčleněna částka 4,7 milionu korun. „Část finančních prostředků na druhou etapu rekonstrukce, kterou plánujeme zahájit v příštím roce, se pokusíme získat z dotace ze Státního fondu životního prostředí,“ dodal místostarosta Berouna.

Druhá etapa rekonstrukce v Mateřské škole Pod Homolkou bude zahrnovat kompletní rozvody ve zbývajících třech třídách a hospodářském pavilonu. Také dojde konečně na zateplení objektu včetně nezbytné vzduchotechniky i výměnu oken a dveří.