Peníze mohou lidé zaplatit přímo v budově radnice nebo bezhotovostní platbou, pro kterou ale musí znát potřebný variabilní symbol. Každý berounský občan má jiný variabilní symbol, proto je potřeba, aby při větším počtu členů domácnosti, byly poplatky za odpad hrazeny za každého jeho člena zvlášť. Poplatek můžete zaplatit až do 29. srpna.