Jsou to v řadě již třetí podzemní kontejnery na tříděný odpad, které mají obyvatelé města k dispozici.
Ty první se vedení města Králův Dvůr rozhodlo vybudovat už v roce 2014 a bylo tak prvním městem v regionu, které se tuto investici do odpadového hospodářství rozhodlo zrealizovat.

Na kontejnery v Počaplech a na sídlišti Nad Stadionem Králův Dvůr získal dotaci ze Státního fondu životního prostředí a nejinak tomu bylo i letos. Dotaci město získalo i na podzemní kontejnery, které byly vystavěny ve vnitrobloku sídliště Pod Hájem. Ty stály bez DPH cca 900 tisíc korun.

„Jsou fajn. Konečně je na sídlišti pořádek," poznamenala Květa Fuxová.

Stavba obsahuje podzemní kontejnery o velikosti 3 m3 na třídění plastů, papíru a děleného skla.

„Ukázalo se, že jsme byli v rozhodnutí budování tohoto úložiště odpadů progresivní. Zanedlouho se rozhodlo jít v našich stopách několik dalších obcí v regionu. Když pominu nemalý estetický přínos, klíčová je také menší intenzita svozu tohoto odpadu. Proto jsem zastupitelstvu města navrhl postupné vybudování tří až pěti nových kontejnerů v dalších lokalitách i s ohledem na to, že se na ně nepodaří získat dotace," vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.