Berounské muzeum spravuje tři sbírky, a to berounskou, žebráckou a právě hořovickou. V Hořovicích pobočka existovala už dlouho, ale v posledních desetiletích v ní fungovalo pouze odborné pracoviště. Nyní je muzeum v těsné blízkosti infocentra.

„Jde o velmi výjimečnou událost. Město Hořovice získalo novou kulturní infrastrukturu," prohlásila Anna Matoušková.

Náklady na vybudování muzea hradil Středočeský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Muzeum Českého krasu Beroun ve výši 2,5 milionu korun. Za knihovnu s informačním centrem město zaplatilo 12,5 milionu korun.

„Jsem ráda, že město investovala do věcí, které jsou prospěšné pro lidi. Obzvláště mě těší, že máme ve městě infocentrum," poznamenala Dana Šimková.
Po doporučení Kulturní a sportovní komise Hořovic se představitelé města rozhodli pojmenovat knihovnu po hořovickém spisovateli, Ivanu Slavíkovi. Ten se stal v minulém roce osobností Hořovicka. „Našich osobností si vážíme, a toto je toho takový malý důkaz," řekl starosta Hořovic Jiří Peřina.

„V obnovené hořovické pobočce Muzea Českého krasu Beroun si mohou návštěvníci prohlédnout předměty pocházející již od pravěku. Vidět mohou výrobky z kovu nebo uměleckou litinu Asfalt, který se v Hořovicích vyráběl. Zajímavostí Muzea je imaginární strom, ve kterém si mohou návštěvníci prohlédnout, co ve stromě žije, jak se strom zpracovává a co se ze dřeva vyrábí," zmínila Irena Benková, ředitelka Ústavu archeologické památkové péče Střední čechy.

V dubnu a květnu bude Muzeum Hořovicka otevřeno vždy o víkendech a svátcích od 10 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin. V červnu, červenci a srpnu pak denně, kromě pondělí, a to od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 18 hodin.

Knihovna s informačním centrem je již v provozu v obvyklých výpůjčních hodinách.

Jesika Pelcová