Obyvatelé města jejím prostřednictvím mohou představitelům města sdělit, jestli se v Hořovicích cítí bezpečně, jak často vidí příslušníky státní policie v ulicích, jak vnímají zavedený kamerový systém a nebo jestli jim připadá, že jsou ve městě někde sociálně vyloučené lokality a místa, kterým se raději vyhnou. Na anketní otázky mohou obyvatelé Hořovic odpovídat až do 19. listopadu.

Anketa je jedním z podkladů pro zpracování Strategie prevence kriminality ve městě Hořovice na období 2019 - 2020. Za několik dnů už na ni odpověděly desítky lidí. Osm procent z nich se necítí v Hořovicích bezpečně a podle šestapadesáti procent respondentů jsou ve městě lokality, kterým v určitou dobu raději vyhnou. Téměř polovina odpovídajících by si přála u školských zařízení kamerový systém.