„Ten je při rychlém růstu našeho města již nezbytností,“ poznamenal starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Pro areál sběrného dvora má město už připravené místo, a to na samé hranici katastru Králova Dvora s městem Zdice. To leží nedaleko cyklostezky. „Je zde již vybudována i přístupová cesta, která se pak už jen upraví,“ uvedl starosta města.

Sběrný dvůr bude mít široké spektrum využití. Bude sloužit k odběru separovaných komodit odpadů od občanů. Patří k nim suť, kovy, papír, plasty, objemné odpady, směsný komunální odpad, nebezpečné odpady a zpětný odběr, do kterého spadají světelné zdroje, baterie, barevné kovy.

„Shromážděný odpad se bude dále odvážet mimo lokalitu k dalším subjektům ke zpracování či jinému využívání. Stavba svým charakterem ani umístěním nenaplňuje podmínky zjišťovacího řízení a nepodléhá procesu EIA,“ vysvětlil Petr Vychodil.

Provoz sběrného dvora předpokládá dlouhodobě obsluhu dvěma pracovníky na plný pracovní úvazek a jedním pracovníkem na poloviční pracovní úvazek. Termín zahájení výstavby nového sběrného dvora město plánuje na jarní měsíce příštího roku a počítá, že už v dalším roce 2020 bude sběrný dvůr sloužit občanům Králova Dvora.