Podle projektu město v podkroví komunitního centra plánuje vybudovat pět bytů o rozloze 1+kk, dva byty 2+kk a 2 byty 3+kk. Dále zde vznikne prádelna, sušárna, kolárna a kočárkárna a další nezbytné základní občanské vybavení.

Výstavba devíti sociálních bytů si vyžádá celkové realizační náklady kolem 15 milionů korun. Z městského rozpočtu na tuto investiční akci půjde částka ve výši téměř 3,6 milionu korun. S dalším financováním tohoto projektu městu pomůže dotace z Integrovaného regionálního operačního programu větší než 11 milionů korun.

Nájemníci těchto nových podkrovních bytů budou moci využívat mimo jiné i služeb neziskových organizací, které v komunitním centru sídlí.

Město Beroun vlastní v současné době celkem 116 bytů, což je zhruba 1,5 procenta všech bytů, které v Berouně jsou. Z těchto bytů je jich padesát určeno pro nízkopříjmové obyvatele, osm pro osoby se zdravotním postižením, 46 pro seniory a 12 bytů, které se nacházejí v ulici Na Klášteře, je bez vymezení cílové skupiny nájemníků.