„Musím upozornit zejména na velké akce, na něž byly našemu městu přiděleny dotace. V plném proudu je výstavba kanalizace v městské části Levín, revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města počítající s výsadbou cca 26 tisíc stromů a keřů a výstavba pavilonu „E" v Mateřské škole Pod Hájem," uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil s tím, že na slavnostní otevření nového pavilonu, které se chystá na 1. září, přislíbil účast i ministr školství České republiky Marcel Chládek.

Kromě nového pavilonu mateřské školy Pod Hájem se městu podařilo získat dotaci také na výstavbu nového chodníku podél Dibřího potoka a Plzeňské ulice.

„V žádostech o dotace jsme měli letos štěstí. Podařilo se nám získat dotaci i pro naše hasiče, a to na zakoupení nákladního automobilu, který se dá využívat hlavně pro transport mobilního hrazení v rámci protipovodňových opatření," poznamenal starosta Králova Dvora.

Město Králův Dvůr ale nespoléhá jen na dotace. Letos v létě rozjelo také investiční akce, které jsou hrazené z rozpočtu města. Peníze investuje zejména do oblasti infrastruktury. Z městského rozpočtu králodvorští financují výstavbu nové komunikace od sídliště Královský Horizont směrem k Zahořanům a rekonstrukcí také projde komunikace z Popovic do Křižatek, kde se zároveň následně budou asfaltovým recyklátem opravovat vedlejší ulice.