Za tu dobu už město do jeho oprav investovalo miliony korun a zámek už tak nějakou dobu slouží veřejnosti.
Město s pomocí dotace nechalo opravit východní zámecké křídlo, ve kterém sídlí městská knihovna, společenské organizace a místní spolky. Město nechalo odvodnit zámecké nádvoří a další. V rekonstrukci zámeckého areálu hodlá pokračovat i v letošním roce, a to se samozřejmě neobejde bez dotací.

To byl také jeden z důvodů proč vedení Králova Dvora pozvalo na zámek náměstkyni ministra kultury České republiky pro památkovou péči Annu Matouškovou.

Zástupci Králova Dvora ji seznámili s výsledky dosavadních rekonstrukcí a úpravami zámeckých zahrad.
Starosta Králova Dvora Petr Vychodil ji předvedl zrekonstruované prostory východního křídla zámku, upozornil na havarijní stav západního schodiště a na největší problém, kterým je nedokončená oprava střechy zámku. Také ji seznámil se záměrem využít zámecké prostory pro pořádání kulturních a společenských aktivit.

„Mimořádný zájem vzbudily u náměstkyně ministra unikátní fresky v přízemních místnostech jižního křídla zámku," upozornil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Náměstkyni Anně Matouškové se rekonstrukce zámku líbila.

„Přislíbila nám pomoc při žádosti o dotaci z havarijního fondu ministerstva kultury a také z Programu záchrany architektonického dědictví, ze kterého bychom mohly čerpat prostředky na opravu zámku po dobu několika let," prozradil Petr Vychodil.