Na rekonstrukci toho starého představitelům města přispěl i Středočeský kraj dotací. Na stavbu víceúčelového sportovního hřiště Středočeský kraj městu Zdice poskytl dotaci z Fondu vzdělávání, sportu volného času a primární prevence ve výši 290 000 korun.

Víceúčelové hřiště patří k budově prvního stupně Základní školy v Žižkově ulici. Hřiště má nový povrch, oplocení i osvětlení.

„To sportovní hřiště bylo už staré, je dobře, že ho město nechalo zrekonstruovat. Je dobře, že se peníze daňových poplatníků investují do školství a našich dětí. Tam to aspoň nejsou vyhozené peníze a děti mají kde sportovat," konstatoval Karel Bělička ze Zdic.

Sportovní vyžití obyvatel Zdic patří v posledních letech k velkým prioritám vedení města. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla ve Zdicích také místní sportovní hala. Při její modernizaci pomohly městu také dotace. Nyní se město připravuje na  další etapu rekonstrukce sportovní haly. Jedná se již o třetí etapu a město by ji rádo zrealizovalo také s pomocí dotace.

Tentokrát by měla Zdicím v realizaci další etapy rekonstrukce sportovní haly  pomoci dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.