Jak uvedl místostarosta Michal Mišina, první etapa rekonstrukce ulice Mládeže zahrnovala úsek od bývalé restaurace Družba ke křižovatce s Košťálkovou ulicí.

„Kromě nového povrchu vozovky a chodníků se zvýšil i počet parkovacích stání. Za tyto stavební úpravy zaplatilo město ze svého rozpočtu 6,17 milionu korun, dalších několik set tisíc si vyžádalo nové veřejné osvětlení,“ podotkl.

Tím ale není hotovo. Navazovat bude úprava okolních parkových ploch a oprava chodníků, které spojují ulici Mládeže s ulicemi Plzeňská a Košťálkova. „Po skončení stavebních prací na objektu archivu Muzea Českého krasu se počítá s rekonstrukcí zbývající části ulice,“ řekl Michal Mišina.

Výstavba zahrnovala výstavbu nových chodníků na jižní straně Plzeňské ulice, které zde chyběly. Rekonstrukce chodníku na severní straně ulice počítala s přidáním cyklostezky, současně dostala Plzeňská ulice nové osvětlení.

„Celá akce si vyžádala investici celkem 17,5 milionu korun. Městu se podařilo získat na vybudování chodníků i cyklostezky dvě dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Tyto dotace činí celkem 6,4 milionu korun,“ uvedl místostarosta.

Mezi Plzeňskou ulicí a cyklostezkou je v plánu vysadit alej stromů. Ty by jednak snížily hluk z dopravy a na chodníku a na cyklostezce by tak vytvořila stín.