Tento záměr svědí o tom, že se město rozhodlo investovat do rozvoje školství nemalé finanční prostředky a že patří k jeho prioritám.

Výstavbou nové budovy by vedení města pokračovalo v centralizaci školství.
„V případě pokračování centralizace školství by pozitivní posun, kromě celkové modernizace prostředí a podmínek pro výuku, nastal i v tom, že žáci a učitelé z 2. stupně nebudou muset chodit na obědy do školní jídelny přes celé město," uvedl k záměru starosta Zdic Antonín Sklenář.

Myšlenkou na výstavbu nové budovy základní školy pro druhý stupeň se vedení města zaobírá už delší dobu. O svém dlouhodobém záměru jednali představitelé města i s ministrem školství Marcelem Chládkem, který jim nastínil možnosti jeho státní podpory.

Případná realizace výstavby nové budovy školy by představovala druhou etapu centralizace školských zařízení ve městě. „Navázala by na již zahájenou výstavbu nové mateřské školy naproti místnímu Domovu seniorů V Zahradách," řekl starosta Zdic.
Centralizací školství město reaguje na silné populační ročníky a řeší očekávaný nedostatek kapacit škol a školek, se kterým se potýkaly i jiná města v regionu.

Vedení města v souvislosti se změnou územního plánu a nastartováním bytové výstavby očekává další růst demografické křivky. Předpokládá, že stoupne počet žádostí rodičů o umístění dětí do škol.