O složité situaci ví zástupci města i nemocnice. Proto na sklonku loňského roku obnovili jednání o výstavbě nového parkoviště. „Hledali jsme nejvhodnější formu, která by pomohla situaci co nejrychleji řešit,“ konstatoval na čtvrtečním jednání zastupitelstva starosta Hořovic Jiří Peřina.

Naléhavý problém

Jak dále sdělil, radní posuzovali nejen ekonomickou stránku jednotlivých variant, ale například i jejich praktičnost. Vzhledem k tomu, že problém s parkovištěm u nemocnice je naléhavý, posuzovaly se možnosti i podle toho, jak rychle by je bylo možné realizovat.

Radní nakonec dospěli k názoru, že nejvhodnější variantou je bezúplatný převod pozemku z města na nemocnici. „Město přispěje do společného podniku pozemkem, nemocnice postaví parkoviště na své náklady,“ prohlásil Jiří Peřina s tím, že v podmínkách této spolupráce je i to, že zde budou lidé parkovat zdarma. Navíc zdůraznil, že devadesát devět parkovacích míst u nemocnice je velkým přínosem především pro místní. Parkovat zde budou samozřejmě i lidé z okolí.

Problémová varianta

Hořovický starosta zmínil, že diskutovanou možností byl i dlouhodobý pronájem. Tuto variantu však provází několik problémů. Nezodpovězenou otázkou například zůstalo to, kdo by ho za deset dvacet let prodlužoval. „Pokud by šlo o úplatný převod, to znamená, že bychom pozemek za nějakou symbolickou částku převedli na nemocnici, ekonomicky město na této transakci nezbohatne,“ prohlásil hořovický starosta. Ten se domnívá, že bezúplatný převod je vhodnou variantou v porovnání s tím, co vše do projektu vkládají zástupci hořovické nemocnice.

Město se na projektu parkoviště u nemocnice hodlá podílet i tím, že zajistí rekonstrukci přilehlé silnice. „Zachováme na ní stávající parkovací místa, navíc opravíme autobusovou zastávku. Město také vybuduje nájezdy na parkovací plochu,“ doplnil Jiří Peřina. Radě města se řešení bezúplatného převodu pozemku jeví jako nejrychlejší a nejefektivnější. A to i proto, že veškerá odpovědnost za pozemek přechází na nového majitele, a to z pohledu údržby i oprav. „Pokud by se jednalo o dlouhodobý pronájem, muselo by se o tyto záležitosti postarat,“ vysvětlil Peřina.

Podmínky smlouvy

Radní Renata Wachtlová doplnila, že smlouva o bezúplatném převodu má zajistit i to, aby Nemocnice Hořovice pozemek využila pouze k tomu, že zde umístí parkoviště. „Bude určené pro klienty nemocnice a bude bezplatné, a to bez jakéhokoliv časového omezení. Nemůže se stát ani to, že například první dvě hodiny by byly bezplatné a další by se hradily,“ vysvětlila Renata Wachtlová. V případě, že by nemocnice nedodržela podmínky smlouvy, má město právo od smlouvy odstoupit. Pozemek by byl městu vrácený a parkoviště by město odkoupilo za obvyklou cenu.

V diskuzi k tomuto tématu na zastupitelstvu zazněla například připomínka, že by parkovací plocha měla být zpevněná, nikoli štěrková. Zastupitelé města Hořovice bezúplatný převod pozemku města na nemocnici nakonec odsouhlasili.

Zástupci Nemocnice Hořovice rozhodnutí hořovických zastupitelů přivítali. A kdy začnou parkoviště stavět? „Záleží na tom, jak dlouho bude trvat obnovení řízení ohledně stavebního povolení,“ sdělil tiskový mluvčí Nemocnice Hořovice Konstantinos Tsivos s tím, že pokud půjde vše hladce, parkoviště se začne stavět do konce letošního roku.