Realizaci této investiční akce měli představitelé města v plánu už v loňském roce. Projekt ale museli kvůli dotaci odložit. Vzhledem k tomu, že do roku 2022 musí Beroun navýšit ve školách kapacitu o 300 míst, rozhodlo vedení města, že nový pavilon postaví i kdyby dotaci nedostali.

„Školství je jednou z našich priorit. Podali jsme proto žádost o dvě dotace, z nichž chceme realizovat přístavby dvou základních škol,“ uvedl starosta Berouna Ivan Kůs. Jedna dotace je určena pro Základní školu v Komenského ulici a druhá je určená právě na přístavbu 2. základní školy Preislerově ulici. Město o ni požádalo ministerstvo pro místní rozvoj.

„Šance získat tyto finanční prostředky je vysoká,“ uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina s tím, že stavební práce začnou co nejdříve, a to i v případě, když město dotaci nedostane.

Přístavba 2. základní a mateřské školy, která si vyžádá náklady ve výši zhruba 83 milionů korun, bude zahrnovat centrální šatnu s recepční místností, sedm nových odborných učeben, kabinety a sociální zařízení. Hlavní vstup do nového pavilonu bude pro žáky v místě stávajícího vstupu, který se vybourá. V prostoru, který zahrnuje hlavní vstup a schodiště do školy, bude stát nový pavilon. „V současné době má naše škola už šest pavilonů. Nyní se nám rozroste o další budovu. Máme zde kamerový systém a i díky němu se nám daří ve škole zajistit pořádek,“ uvedl ředitel 2. Základní školy Pavel Herold.

Základní škola v Preislerově ulici byla založená v roce 1961. Nejprve se žáci učili v nejstarších budovách u Plzeňské ulice. Až ve školním roce 1963/1964 začali školáci postupně docházet i do nových budov, ve kterých škola sídlí doposud. V současné době navštěvuje první a druhý stupeň přes 600 žáků. Součástí školy je školní družina. Od září 2010 je ve školním areálu umístěna i mateřská škola. Škola má k dispozici jedinečný uzavřený areál se šesti různě zaměřenými pavilony, školním stadionem, parkovými plochami a zahradou. Prostorové podmínky této základní školy v porovnání s těmi ostatními v Berouně lze označit za nadstandardní.

V posledních letech, a to od roku 2010 investovalo město do této školy nemalé finanční prostředky. Škola dostala kompletní rekonstrukci elektrorozvodů, stoupaček i odpadů. Její budovy byly kompletně zatepleny a opravou prošly i komunikace kolem školy. Nyní se dočká nového pavilonu se specializovanými učebnami v areálu školy pro cca 200 žáků. Rekonstrukcí prošel i školní stadion, který u škol v okolí nemá konkurenci. V plánu je i výstavba sezonní sportovní haly.

Žáci prvního stupně navštěvují budovu B a mají zde k dispozici 18 učeben. Odborně je zaměřena učebna hudební výchovy, cvičná kuchyně, která byla zrekonstruována v loňském roce, učebna přírodovědy a vlastivědy. Jednotlivé učebny disponují přípojným místem na počítač a přístupem na internet, prezentační technikou. V další budově mají školáci technické zázemí s dílnou školníka a dvě učebny, z nichž jednou je žákovská dílna, druhá učebna se využívá pro potřeby školní družiny. Škola má velkou tělocvičnu a školní fit centrum. U tělocvičny je školní stadion s atletickým dvouproudovým oválem pokrytým umělou hmotou.

Uvnitř oválu je hřiště na malou kopanou pokryté umělou travou a dvě kruhové výseče s hřišti na volejbal a basketbal rovněž s umělým povrchem. Škola má vlastní kuchyni a školní jídelnu, kterou město nechalo zrekonstruovat v roce 2005 a nově vybavit za zhruba 17 milionů korun.