Alternativou je také možnost využít pravidelných svozů velkoobjemového odpadu; nejbližší bude v sobotu 19. října.

Městská policie se tedy chce zaměřit na takové hříšníky; vedle toho má ale pomoci prevence. Děti tak poučují, co jim hrozí za různá provinění. Jejich přednášky se ale netýkají pouze toho, co jim hrozí za černou skládku, ale třeba i za sprejerství a podobně.

„Objasňujeme jim, co je ještě přestupek a co už trestný čin, kde vzniká trestní odpovědnost,“ podotkl Alexandr Scherber, velitel městské policie.