Úprava střechy Starého zámku je jedinou rozsáhlejší stavební akcí, která se v letošním roce v tomto areálu uskuteční. „Je nutná především proto, že současné klima se natolik proměnilo, že střecha, která má minimum závad, neobstojí z hlediska konstrukčního provedení," vysvětlil starosta Hořovic Ondřej Vaculík.

Střecha není zchátralá, ale přestaly vyhovovat normy pro oplechování úžlabí, nepojmou potřebné množství vody. Ta při přívalových deštích protekla, následkem toho byly některé stropy podmáčené. Úžlabí se musí vyměnit za větší. Tato úprava zabrání dalším škodám. Náklady dosahují 478 tisíc korun. Tuto akci z velké části podpoří dotace, spoluúčast města je několik desítek tisíc korun.

Dotace z velké části podpoří i další z uvedených projektů, a to obnovu veřejné zeleně na Palackého náměstí, a to opět několika desítkami tisíc korun. Celkové náklady dosahují částky 590 tisíc korun.

Hořovičtí předpokládají, že získají podporu i na opravu nátrže Červeného potoka a stabilizaci cyklostezky, a to v rámci likvidací povodňových škod. Vybraný dodavatel tuto úpravu provede za 1,2 milionu korun.

Význam dotací nabírá v Hořovicích v posledních týdnech na síle. Hořovičtí zaznamenali v žádostech prohry i výhry. Museli například přijmout fakt, že žádost o dotaci na rekonstrukci sportovní haly byla zamítnutá. Naopak začaly zvyšovat šance na získání podpory na opravu mostu u Společenského domu.