Kvůli finanční náročnosti tohoto projektu chtějí představitelé města  získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

„V případě, že s žádostí    o dotaci uspějeme, počítáme s realizací této investiční akce na rok 2018," uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Ve městě Králův Dvůr bylo v letech 2011 až 2014 průměrně vyprodukováno   1 658,51 tuny odpadu za rok. Z toho bylo v průměru 175, 27 tuny odpadu (sklo, papír, plasty) dále zpracováno.  To je kolem 24 kilogramů na jednoho občana. V roce 2015 už bylo tříděného odpadu 2706,429 tuny .

V současné době mohou obyvatelé města využívat sběrný dvůr          v areálu Technických služeb v Berouně. Zde mohou po předložení občanské-

ho průkazu odložit odpady, které nepatří do běžného komunálního odpadu.

„Sběrný dvůr v našem městě bude fajn. Když jsme rekonstruovali byt a měnili okna, vozili jsme odpad až do Berouna. Stálo nás to dost peněz," uvedla Katka Spirochová z Počapel.

Na výstavbu sběrného dvora a kompostárny se  Králův Dvůr začal připravovat konkrétní investicí už v letošním roce. Zastupitelé odsouhlasili nákup prvních pěti set kusů nádob na bioodpad, které obyvatelé Králova Dvora získají se slevou.

„Nechceme jim je dávat zadarmo. Lidé si toho, co získají zadarmo, neváží. Proto zaplatí polovinu pořizovací ceny nádob. Svoz bioodpadu ale zajistíme na náklady města," uvedl starosta. Výstavbou sběrného dvora město ušetří peníze za poplatky i skládkovné