Na rozdíl od města Hořovice, které si automaty zakoupilo, Žebráčtí zvolili variantu pronájmu. S pronajímatelem se město původně dohodlo na rovnoměrném rozdělení zisku. Starosta města Žebrák Daniel Havlík upozorňuje na to, že na začátku, kdy řidiči platili za první hodinu parkování pět korun, město na projektu netratilo.

„Zastupitelé a místní podnikatelé však přesvědčili radu města o první hodině zdarma, a to bylo špatně,“ konstatoval starosta města Žebrák Daniel Havlík. V souvislosti 
s tím se změnily podmínky pronájmu automatů. Město nyní platí fixní částku za jeden automat za měsíc. V této částce je zahrnut servis, případné opravy. Instalované jsou tři automaty. Případný zisk patří městu. Jenže zisk žádný není, příjem z parkovného ani nepokryje náklady.

Změna na první bezplatnou první hodinu nastala přibližně po dvou měsících od zavedení nového systému. K původní variantě se Žebráčtí hodlají vrátit. „Náměstí i při současné variantě první hodiny zdarma zeje prázdnotou,“ popisuje situaci starosta, který se domnívá, že místní prodejci by mohli uvítat, že jejich potencionální zákazníci mohou nyní na náměstí bezproblémově zaparkovat. „Myslím si, že se k původní variantě vrátíme už v jarních měsících,“ předpokládá Daniel Havlík, který je přesvědčený o tom, že současný systém je nastavený špatně. Změnu projedná rada města.