Do ankety se mohlo zapojit všech 671 obyvatel zmíněné lokality, učinilo jich tak 217. Z toho 202 lidí se k projektu vyjádřilo záporně. Anketa se uskutečnila v prvních dvou říjnových týdnech, projekt měl dostat červenou kartu v případě, že by se proti vyjádřilo více než padesát procent obyvatel Západního sídliště. Proti se nakonec vyjádřilo přibližně třicet procent lidí. I to Hořovičtí vnímají jako silný hlas. „Na základě vyhodnocení ankety k projektu revitalizace zeleně na Západním sídlišti rada ustupuje od jeho realizace," konstatoval starosta města Hořovice Jiří Peřina. „Záporně se vyjádřila poměrně významná část. Rada proto usoudila, že bude vhodnější od projektu ustoupit a respektovat názor nikoliv většiny, ale třetiny obyvatel sídliště. Nechceme jít proti tak velkému počtu lidí," doplnil starosta.

Zástupci hořovické radnice zároveň dodávají, že se zdravotnímu stavu stromů a jejich vlivu na stavby na Západnímu sídlišti budou věnovat i nadále. Zvláště se zaměří na stromy, které by mohly být pro okolí nebezpečné, například z důvodu padání větví či samotných stromů. „Jde nejen o zajištění bezpečnosti, ale i o zamezení poškozování majetku. Kořeny některých stromů rostou do základů domů. Některé dřeviny poškozují střechy," upozornil Jiří Peřina.

Místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík připomněl důvod, proč projekt na úpravu Západního sídliště vůbec vznikl. „Šlo o souběh příznivých okolností. Zjistili jsme, že na projekt úpravy zeleně můžeme získat dotaci. Nešlo však o prioritu města. Byla tady taková možnost, lidé ji nechtějí, tak se neuskuteční," řekl Ondřej Vaculík s tím, že projekt nezapadne. Jeho součástí je odborný posudek jednotlivých stromů. Může se tak stát vodítkem nejen pro kácení poškozených dřevin, ale i pro náhradní výsadbu.

A z jakého důvodu lidé radikální změnu na Západním sídlišti odmítali? Kromě jiného apelovali na to, že na stromových porostech sídliště se vyskytuje řada nejen běžných, ale i velmi zajímavých druhů ptactva. „Za nesmírně cenné považuji hnízdění tří až čtyr párů kalouse ušatého, což lze k přihlédnutí k plachosti tohoto druhu považovat za něco zcela výjimečného. Kalus ušatý využívá k hnízdění striktně jehličnatých stromů a každým rokem zde úspěšně vyvede několik mladých," zmínil obyvatel Západního sídliště, člen České společnosti ornitologické a aktivní spolupracovník Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze Petr Homolka s tím, že Západní sídliště je pro jeho obyvatele atraktivní především díky různorodosti druhů zeleně a mnoha druhům ptactva. Podle něj by radikální úprava zeleně měla negativní dopad na výjimečnost místa i živočichy, kteří zde žijí.

Na druhou stranu se na tomto hořovickém sídlišti najdou i lidé, kteří by navrhovaný projekt přivítali.