Jan Papež byl prezidentem České protipovodňové asociace a uznávaným soudním znalcem v oboru protipovodňové ochrany. Zemřel 19. března 2017 ve věku nedožitých 65 let. Dlouholetý spolupracovník města za dobu bezmála patnácti let vytvořil Povodňové plány pro Beroun, radnici, Penzion pro seniory i pro některé vlastníky nemovitostí v zátopových oblastech. Pomáhal pracovníkům berounského úřadu se zaváděním automatického vyrozumívacího systému, školil členy povodňové komise, odborně dohlížel nad zkouškami protipovodňové ochrany a vždy byl nápomocen svou odbornou radou. „I díky Janu Papežovi patří Beroun v oblasti protipovodňové ochrany mezi nejlepší města v Česku. Rádi bychom mu proto věnovali tuto vzpomínku,“ poznamenal starosta Berouna Ivan Kůs.