Na kulturní granty milion korun a necelé tři miliony korun rozdělí v rámci sportovních grantů.

Podobnou částku stojí i provoz sportovní haly, která je v současné době plně obsazena.

Dalšími penězi město hodlá z rozpočtu přispět i na provoz dalších sportovních zařízení v Králově Dvoře, a to včetně dětských hřišť, kterých je několik.