Hodnocení žádostí budou provádět grantové komise, které jmenovalo zastupitelstvo města. Ty budou hodnotit podané žádosti dle stanovených kritérií.

„Pro programovou grantovou podporu v oblasti sportu jsme z rozpočtu města vyčlenili finanční částku ve výši dva miliony pět set tisíc korun. Pro programovou grantovou podporu v oblasti kultury je finanční částka ve výši dvě stě dvacet tisíc korun," uvedl pro Berounský deník starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Oproti roku 2016 došlo ke změnám v pravidlech pro poskytování grantů a v roce 2017 tak město může poskytnout grant pouze na celoroční činnost.
Na letošní rok získaly příspěvek i organizace na jednotlivé akce. To už v roce 2017 není možné.

„O příspěvek na jednotlivé kulturní či sportovní akce mohou občanské iniciativy, spolky a kluby v Králově Dvoře žádat jen formou individuálních žádostí. Individuální žádost na jednotlivou kulturní či sportovní činnost nebude poskytnuta občanům, občanským iniciativám, klubům a spolkům, kteří budou příjemci dotace v rámci vypsané programové dotace na celoroční činnost v roce 2017," upozornil starosta Králova Dvora.

Žádosti mohou podávat do 2. února 2017.