„V současné době vybraná firma realizuje rekonstrukci ubytovacího a sportovního areálu. Tato část rekonstrukce se z větší části týká ubytovny a je nutná především z bezpečnostních a hygienických důvodů. V rámci této etapy dozná výrazných změn i stávající kotelna, u které bude snížen její výkon, vysvětlil starosta Zdic Antonín Sklenář.

Kotelna vytápěla v minulosti i vedlejší budovu Domu sportu. Dům sportu bude ale v budoucnu vytápěn vlastním novým tepelným zdrojem. Kotelna je v současné době hodně předimenzovaná. Její určitá část měla totiž původně sloužit podle projektové dokumentace z roku 2009 také na vytápění sauny. „Ukázalo se ale, že vybudování sauny je finančně velmi náročná investice. Tak jsme od toho upustili. Provoz sauny by byl pro město také nákladný. Kromě toho je nepředvídatelný i její provoz,“ konstatoval starosta Zdic. Daleko praktičtějším než sauna se ukázala možnost vybudování dalších šaten a úložných prostor pro sportovce, žáky základní školy a učitele. Po těch byla velká poptávka.

V rámci třetí etapy se provede v ubytovně, která měla jedenáct pokojů s 43 lůžky, demontáž stávajícího zařízení, vybourání některých dělících příček, odstranění veškerých obkladů stěn, dlaždiček, schránek a omítek na chodbách a pokojích. Odstraní se stávající podhledy a podlahové krytiny ve všech dotčených místnostech, vybourají schodiště a demontuje se sanita. „Nové bude elektrické vedení, vodovodní a kanalizační potrubí. Bude vyměněn nábytek a lůžkoviny. V přízemí ubytovny bude provedena rekonstrukce bytu pro správce areálu. Opraví se také kanalizace. Nově se vybuduje místnost pro praní, žehlení a čištění, která je při provozu povinnou součástí tohoto sportovně-ubytovacího zařízení. Součástí celkové dodávky stavby bude i dokončení rozvodů slaboproudu z II. etapy jako telefonní a datová síť, televizní signál, zabezpečovací či kamerový systém a podobně,“ vyjmenoval veškeré opravy v ubytovně sportovního areálu Antonín Sklenář.

Zdická sportovní hala je v současné době maximálně využitá. „Co v ní město provedlo zásadní rekonstrukci a zmodernizovalo ji, tak ji navštěvuje hodně lidí. Já tam chodím do posilovny a občas si jdu zahrát i stolní tenis,“ uvedl Kamil Branhof.

Zdickou halu nevyužívají jen zdičtí sportovci ale i široká veřejnost a v dopoledních hodinách ji má k dispozici i druhý stupeň místní základní školy. Podle vyjádření města se investice do rekonstrukce tohoto sportovního areálu vyplácí. „Po rekonstrukci došlo k navýšení tržeb za pronájem sportovní haly. Tržby za uplynulý rok za pronájem sportovní haly překročily milion korun. Podobné tržby byly i za pronájem starého ubytovacího zařízení. Až skončí třetí etapa, která zahrnuje rekonstrukci ubytovacího zařízení, upravíme ceny jeho pronájmu.

Očekáváme, že se tržby za pronájem v ubytovně zdvojnásobí,“ poznamenal Antonín Sklenář s tím, že ukončení třetí etapy rekonstrukce sportovního areálu by mělo být podle podepsané smlouvy v srpnu letošního roku. Ubytovna pak bude odpovídat i všem hygienickým a bezpečnostním předpisům.