„Další etapa zajistí výstavbu chodníků podél silnice ve směru na Zdice, kde vzniká nová obytná zástavba. Možnost bezpečnější cesty do centra dostanou i lidé z této lokality," konstatoval starosta Žebráku Daniel Havlík a potvrdil, že se bude jednat o chodníky bezbariérové.

Mezi další zásadní akce města Žebrák patří rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti TJ Spartak Žebrák. Úpravy začaly koncem minulého roku, a to tak, aby byly dokončené před začátkem letošní sezony. „Předpokládáme, že nejpozději do konce března bude rekonstrukce hotová a sportovci budou v novém," konstatoval starosta Žebráku Daniel Havlík. Tato akce je bez dotační podpory, Žebráčtí ji hradí z rozpočtu města, náklady dosahují 1,7 milionu korun. Sportovci získají zázemí v podobě nových šaten a sociálního zařízení. Nebudou chybět ani nové toalety pro návštěvníky fotbalových a dalších akcí, které se na fotbalovém hřišti budou odehrávat.

Mezi další investiční akce patří úpravy v místním Kulturním klubu, které mají zamezit prosakování vody z atria do sklepů. V majetku města Žebrák je i bytový dům s městskými byty. V loňském roce město zajistilo rekonstrukci střechy. Modernizaci těchto bytů zajišťuje postupně, podle toho, jak se byty uvolňují. Zástupci města hodlají zateplení tohoto domu podpořit dotací, a to v podzimním kole Zelená úsporám.