Dotace na zateplení zdické sportovní haly téměř ve výši čtyř milionů korun půjde z Operačního programu životního prostředí a státního fondu životního prostředí.

„Z operačního programu životního prostředí a Státního fondu životní¬ho získá naše město na zateplení budovy sportovní haly částku 3 869 360 korun," upřesnil výši dotace starosta Zdic Antonín Sklenář.
V realizaci investiční akce tak již nestojí nic v cestě. Zdičtí už znají i jméno firmy, která zateplení sportovní haly provede.

„Po legislativním procesu byla dle zákona na základě výbě¬rového řízení vybrána stavební firma, která zakázku vysoutěžila za celkovou cenu 9 545 089 korun. Bez daně z přidané hodnoty to představuje částku 7 888 503 korun," uvedl Antonín Sklenář.

Zdická sportovní hala byla zprovozněna v roce 1983, tedy před třiceti lety. Od té doby je její zateplení první velkou stavební investicí.

„Staveniště bude vybrané stavební firmě předáno v březnu, a to tak, aby mohly stavební práce začít následující měsíc, tedy v dubnu. Pracovníci firmy provedou zateplení obvodových stěn sportovní haly, její střechy a nové palubovky," vysvětlil starosta Zdic.

Zdická sportovní hala je velmi prostorná. Má umělý povrch a místní sportovci v ní mohou hrát stolní tenis i plážový volejbal. Její součástí je také posilovna, sprchy a jiné. „Myslím si, že je to velmi dobrá investice a je dobře, že vedení města nezapomíná na místní sportovce. Z doslechu vím, že jsou mezi nimi velmi úspěšní jedinci," poznamenala k investiční akci Milada Sokolová ze Zdic.