Podle šetření, které proběhlo na začátku května, začalo jezdit autobusy městské hromadné dopravy o zhruba devět procent cestujících více, než tomu bylo, když za ni museli platit. „Jsem rád, že doprava zdarma přivedla k autobusové dopravě větší počet lidí. Když jsem jel na hrnčířské trhy, tak jsem nechal automobil doma a také využil městskou hromadnou dopravu. Byl jsem příjemně překvapen, co lidí od nás do Berouna autobusem jelo,“ poznamenal starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Od začátku května počet cestujících v městské hromadné dopravě ještě stoupl. Nyní ji už podle vyjádření zástupce přepravní společnosti využívá o deset procent více cestujících než v dubnu. „Ve spolupráci s Královým Dvorem a dopravce sledujeme počet cestujících v městské hromadné dopravě trvale. Zajímá nás, jaký zájem lidé o dopravu zdarma mají. Jsme rádi, že jí veřejnost využívá. Podle počtu vydaných lístků je evidentní, že počet cestujících narostl. Uvidíme, jak to bude dál,“ uvedl starosta Berouna Ivan Kůs.

Podle jeho vyjádření je nárůst cestujících o deset procent příznivým znamením. „V této fází považuji nárůst o deset procent za dostatečný. V tomto směru je ale velmi důležité, aby řidiči městské hromadné dopravy řádně vydávali takzvané nulové lístky. Touto cestou bych chtěl apelovat i na lidi, aby si tyto lístky od řidičů brali a také je od nich vyžadovali. Vydané lístky jsou totiž pro naši statistiku velmi důležité. Kolem poloviny června bychom měli dělat další vyhodnocení,“ vysvětlil Ivan Kůs.

Městská hromadná doprava zdarma funguje mezi Berounem a Královým Dvorem od 2. května. Jejímu zavedení předcházelo několik jednání. Jejich výsledkem bylo uzavření smlouvy mezi třemi partnery. Mezi dopravcem a městy Beroun a Králův Dvůr. Náklady jsou rozděleny v poměru zhruba 3:1 podle počtu ujetých kilometrů na katastru jednotlivých měst. S každou změnou této smlouvy musí souhlasit všechny zúčastněné strany.

V městské hromadné dopravě budou lidé jezdit zadarmo až do konce června. Během dvou měsíců letních prázdnin budou lidé v červených autobusech platit. Zadarmo budou cestující v městské hromadné dopravě jezdit opět od 1. září, a to až do 20. listopadu. V případě, že se termín dokončení opravy silnice v Plzeňské ulici posune, zasednou rady obou měst a rozhodnou o tom, zda budou jejich města v dopravě zdarma pokračovat. Záleží na tom, kolik lidí bude městskou hromadnou dopravu zdarma během rekonstrukce hlavního tahu Berounem a Královým Dvorem využívat.

Zpočátku autobusy městské hromadné dopravy pojedou po Plzeňské ulici, později ale budou odkloněny na náhradní trasy. Městskou hromadnou dopravu v Berouně a Králově Dvoře zajišťuje dopravní společnost na čtyřech trasách, a to A, B, C a H.