Vnitřní prostory hřbitova nyní ale město řešit nebude. Zahájí jen přípravy na jeho budoucí rozšíření. Letos se představitelé města chtějí zaměřit hlavně na další velký problém, který je s berounským hřbitovem spojený, a tím je parkování u něj.

Město má zpracovanou kompletní studii na řešení předhřbitovního prostoru. „Studie řeší kompletně prostor před berounským hřibitovem, podél spodní hřbitovní zdi a nad hřbitovem, nové chodníky, parkování a zeleň,“ vysvětlil starosta Berouna Ivan Kůs.

Součástí studie je také parková promenáda, lavičky na odpočinek, nové autobusové zastávky a četná stromořadí.

V rámci naplánovaných úprav město zároveň prověří stavebně-technický stav severních arkádových hrobek.

Berounský hřbitov má celkovou kapacitu pěti tisíc míst. Stovky lidí ale městu za jejich pronájem už roky nezaplatilo. Někteří dluží za pronájem dokonce i více než deset let.

Nový berounský hřbitov byl založen v roce 1904 a tento rok byl na den sv. Václava i vysvěcen. Hřbitovní kapli a další stavby projektoval František Coufal. Na hřbitově jsou pochovány význačné osobnosti Berouna. K nim patří například dirigent a profesor Václav Talich, skladatel Josef Toman, spisovatelé František Hampl, Jaroslav Pasovský, Josef Vladyka, Heda Průchová nebo historici P. Antonín Seydl, Karel Kazda a výtvarníci Jaroslav Goldman, Josef Suchý a Václav Živec.

V současné době ale obyvatelé Berouna přestávají mít zájem o pohřbívání do hrobů, a to z finančního hlediska. „Klasický pohřeb do hrobu dnes stojí kolem třiceti tisíc korun. Hrobů je dostatek, ale málokdo na to má. Stát už také na pohřeb jako kdysi nepřispívá a staří lidé jsou rádi, když našetří alespoň na pohřeb s kremací. Za maminku jsem zaplatil kolem patnácti tisíc korun. Na kolumbárium jsem ale čekal dva roky,“ poznamenal Ivan Pospíšil.

V rámci třetí etapy projektu Revitalizace zeleně chystá město Králův Dvůr bohatou výsadbu v areálu počápelského hřbitova. Vedení radnice se znovu podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

„Součástí této akce bude i oprava chodníků u hřbitova. V příštím roce bychom na tuto etapu chtěli navázat a pokračovat jak s výsadbou zeleně, tak s opravou chodníků,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

V blízkosti městského hřbitova chce město Králův Dvůr letos vybudovat také lanové centrum s menším dětským hřištěm. To do klidné lokality přivábí i rodiny s malými dětmi. „Náš hřbitov je vhodným místem k procházkám. Je zde klid a lavičky. Ani moc aut sem nejezdí,“ poznamenala Anna Bínová.