„V katastru obce Budňany jsme již na konci března vysázeli podél fotbalového hřiště dvacet líp a čtyři ovocné stromy v centru obce blízko sídla Správy CHKO Český kras. V průběhu dubna se pokračuje v sázení dalších 33 ovocných stromů na Poučníku, které jsou umístěny u rodinných domů za vlakovým nádražím a u sjezdu z mostu vedoucího přes řeku Berounku. Jedná se o jabloně, hrušně, třešně, švestky a višně,“ přiblížil detaily starosta městyse Petr Rampas.

Všechny stromy jsou vzrostlejší a podle starosty je již příští rok možné očekávat plody. Záměr výsadby byl koordinován se Správou CHKO, kdy byly po dohodě vybrány vhodné druhy stromů a jejich rozmístění. Výsadba byla předem doporučena odborným posudkem a sadební materiál zajistila firma MLX od předních českých pěstitelů.

V současnosti je výsadba stromů na území celé České republiky podporována z více zdrojů. Vládní dotační program administruje Státní fond životního prostředí, který spadá pod Ministerstvo životního prostředí, je součástí iniciativy Sázíme budoucnost, jež má za cíl vysázet 10 milionů stromů.

„Ze strany Karlštejna tato akce zapadá do dlouhodobých iniciativ městyse. Stromy sázíme průběžně a v posledních letech jsme se účastnili i několika výsadbových akcí ve svém okolí,“ doplnil starosta.