V souladu s nařízením Středočeského kraje z března letošního roku je tak celoplošně zakázáno například odpalování zábavné pyrotechniky, vypouštění lampionů štěstí, používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení. Dále je zakázán vjezd motorových vozidel na polní cesty, ovšem zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Stejně tak platí zákaz motorových vozidel na lesní cesty s výjimkou pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování.

„Zakázáno je zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem a podobně,“ informoval Libor Pospíšil, krajský vyšetřovatel požárů HZS Středočeského kraje.