Ředitelce Mateřské školy Vrchlického Haně Hrabákové končí v letošním roce její šestiletý mandát. Podle zákona tak může zřizovatel vyhlásit konkurzní řízení anebo mandát prodloužit. Vedení berounské radnice se rozhodlo pro konkurzní řízení. Do toho se přihlásily dvě uchazečky, včetně současné ředitelky. Ta řízení vyhrála a konkurzní komise doporučila její jmenování. Radní ji ale potvrdit ve funkci nechtějí.

„Radní při svém rozhodování mohou využívat i jiné informace. V písemných materiálech, které jsou uloženy na městském úřadu, jsou mimo jiné závěry inspekčních zpráv, kdy zhruba v polovině kontrolovaných položek bylo zjištěno pochybení. Na problémy chodu školky poukazovalo opakovaně i mnoho rodičů. Řadu z jejich stížností má město podloženu písemně včetně těch, které lze klasifikovat jako závažné. Radní proto zvažovali, zda vyhlásit nové konkurzní řízení, nebo se přiklonit k možnosti sloučení MŠ Vrchlického s MŠ Pod Homolkou,“ napsalo vedení města ve svém oficiálním vyjádření.

Jenže právě tohle vyjádření pobouřilo opoziční zastupitele. Podle nich v mateřské škole rozhodně k žádnému závažnému pochybení nedošlo, naopak rodiče jsou spokojeni. Opírají se přitom nejen o své zkušenosti ale také o zprávu České školní inspekce, která fungování zařízení kontrolovala naposledy v únoru loňského roku. Žádná závažná pochybení tu nenašla a ve své zprávě pouze doporučila mimo jiné důsledně realizovat pobyt dětí venku a jejich odpolední odpočinek, či například systematicky usilovat o získání odborně kvalifikovaných pedagogických pracovníků pro zajištění vzdělávání dětí.

„Kde je tedy to závažné pochybení? Přečetl jsem si závěry inspekční zprávy a nemohu rozhodně konstatovat, že došlo k závažnému pochybení. Naopak. Píše se tu o pozitivním vývoji od poslední inspekce. Bavil jsme se s paní ředitelkou a ta se k žádné stížnosti nevyjadřovala. Vadí mi, jestli budeme špinit, byť budete říkat, že oprávněně a já tvrdím opak, pracovníka ve vedoucí funkci. Přijde mi to neetické,“ pustil se do vedení města opoziční zastupitel Ondřej Šimon (ČSSD) a požadoval alespoň zmínku jednoho závažného pochybení.

„Závažné pro mne je, že z deseti kontrolovaných věcí je jich pět špatně. To je pro mne závažné pochybení vedoucího pracovníka. Jestliže v polovině věcí dělá chyby, není to zanedbatelné. Pro mne je stejné, pokud je jedno pochybení závažné z deseti, nebo pět méně závažných z deseti. Jedná se o citlivé věci a narážíme zde na problematiku GDPR,“ reagovala starostka města.

Vedoucí Odboru školství Městského úřadu Beroun Simona Boldi pak dodala, že sice na webu školní inspekce si lze přečíst zprávu, zároveň ale město dostává z kontrol podrobnější protokol. „Ten je neveřejný. Je v něm pak uvedeno, zda bylo či nebylo porušeno. Z této věci vycházíme. Celkem máme čtyři stížnosti,“ poznamenala Simona Boldi.

„Nerozporuji vybrat kohokoliv, stejně jako nevybrat. Rozporuji to, jakým způsobem to bylo komunikováno. Ředitelka byla odvolána, nelze se dočíst objektivní námitka. Vyvolali jsme reakci města, odkazovali jsme se na výsledky inspekčních zpráv. Z té veřejné zprávy nevyplývá, že by docházelo k závažnému pochybení. Doporučení důsledně realizovat pobyt dětí venku – to nevidím jako závažný důvod. Ještě sice existuje neveřejná část, ale připadá mi divné, že by se tyto zprávy zásadním způsobem lišily. Školku, která fungovala, rada města rozvrtala na kusy,“ poznamenal Luboš Zálom (Lepší Beroun).

Ředitelka mateřinky Hana Hrabáková k tomu Berounskému deníku řekla: „Nemohu a nebudu se bránit, protože ještě 2. června 2020, když byli na schůzce u nás ve školce pan místostarosta a paní vedoucí odboru školství, tak nám, pedagogickým pracovníkům, kteří byli na schůzce po celou dobu přítomni, tvrdili, že jsem nic neprovedla, nejsou žádné stížnosti a není to osobní, prostě skončilo mi šestileté období. Z té schůzky existuje zápis, protože u nás provádíme zápisy ze všech schůzek, vždy se svědky a všechny zápisy archivujeme a rodičům je umožněno po dohodě k nahlédnutí. Předchází se tak tomu, že by něco mohlo být pak jinak. Více se k tomu vyjadřovat nebudu.“