Setkání začíná v 16 hodin a na jeho programu bude kromě dalšího projednání projektů Centra společných služeb, nízkoprahového centra nebo aktuálního stavu sběrného dvora. Přítomní se budou také zabývat rozpočtem Mikroregionu Hořovice na rok 2017. Představí se zde nový projekt Mikroregion na fotografiích.