Starosta Berouna Ivan Kůs hned v úvodu pozval ministra Dana Ťoka na rozhlednu. Chtěl mu tak nabídnout přímý pohled na úzký dopravní koridor, ve kterém tak často k problémům v dopravě dochází.

Návštěva rozhledny však nebyla nutná. „Ministr měl dobrou znalost o situaci v dopravě v Berouně i Králově Dvoře, a to nejen co se týče dálnice, ale i města. Jednání tak proběhlo poměrně rychle a konstruktivně," uvedl k úterní oficiální schůzce starosta Berouna Ivan Kůs.

A čím byla schůzka s ministrem prospěšná? „Podepsali jsme společné memorandum. Jsou v něm obsažené všechny základní body, o které jsme usilovali. Jde o lepší koordinaci činností při opravách na dálnici s cílem omezit negativní dopady na situaci v Berouně a Králově Dvoře. Jde také o zlepšení vzájemné informovanosti zejména ze strany ředitelství silnic a dálnic," prohlásil Ivan Kůs. Mezi další body schůzky patřily jižní obchvat a zrušení povinnosti dálničních známek v okolí města.
Jednání na berounské radnici se zúčastnil i zástupce Ředitelství silnic a dálnic Pavol Pecha