Do Králova Dvora ho pozval starosta města Petr Vychodil.

Ministr se zástupci obcí projednal potřeby, které jsou pro obce po opadnutí vody zásadní. Ubezpečil je, že by neměli přemýšlet o tom, zda nakoupit vysoušeče či čistící prostředky.

„Nakupte vše, co opravdu potřebujete. Nemusíte se bát, že kvůli tomu potom budete muset řešit nějaké problémy. Náš resort má na likvidaci škod po povodni dostatečné množství finančních prostředků," ubezpečil ministr zemědělství Petr Bendl přítomné starosty.

V obřadní síni Králova Dvora se s Petrem Bendlem sešli zástupci obce Hlásná Třebaň, Srbsko, Zdice, Nižbor, Hořovice, Beroun a dokonce i z Kralup nad Vltavou. Schůzky se také účastnili pracovníci Povodí Vltavy a berounští hasiči.

Hlavní náplní hovoru byla diskuze o funkčnosti již vybudovaných protipovodňových opatření, průběh a důsledek letošní povodně a spolupráce povodí s obcemi v krizové situaci. Všichni přítomní se shodli na tom, že velkým přínosem bylo internetové zpravodajství, které aktuálně informovalo o výšce hladiny a průtoku řek. Poté následovala prohlídka protipovodňových opatření v Králově Dvoře.

„Jsem rád, že se nám investice do protipovodňových opatření v Králově Dvoře vyplatila," uvedl ministr zemědělství při prohlídce protipovodňových opatření na řece Litavce.

Spokojený s účinností protipovodňových opatření je i starosta Králova Dvora Petr Vychodil.
„Mnohamiliónová investice v Králově Dvoře v podobě protipovodňových opatření si prošla během letošní červnové povodně první zatěžkávací zkouškou. Jsem rád, že se ukázala jako velmi prospěšná a naše město ochránila od podobných škod, jaké zažilo v roce 2002," podotkl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Ministr Bendl upozornil přítomné starosty, že na protipovodňová opatření budou i v budoucnu každoročně uvolňovány nemalé finanční prostředky. „Myslím si, že je daleko efektivnější investovat peníze na výstavbu protipovodňových opatření, než je potom uvolňovat na likvidaci škod, které způsobí povodně," prohlásil ministr.